Avedøre Flyveplads

Gammel Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand Matr. nr. 16ah af Avedøre By, Avedøre

Resumé

Omkring århundredeskiftet mellem 1800-tallet og 1900-tallet var Avedøre et militært knudepunkt til lands, til vands og i luften, hvilket Avedøre Flyveplads var en del af.

- Læs hele historien herunder

Glemte skatte

Langs Gammel Køge Landevej ligger Danmarks eneste autentiske flyvemiljø fra tiden før 1945. Flyvpladsen blev anlagt i militærregi i 1917 på Avedørelejrens eksercerplads vest for Vestencienten efter sigende, fordi jorden her var trampet tilpas fast.

I dag huser flyvepladsen verdens ældste træhangarer til landbaserede fly. Der er to hangarer tilbage. Den sidste af de ialt tre hangarer lå længere mod Gl. Køge Landevej, men er væk i dag. Hangarene er opført samtidig med flyvepladsen og står nu sammen med ti sammenhængende motorprøvestandsbygninger fra 1943.

Motorprøvestandsbygningerne blev opført af værnemagten i 1943 til afprøvning af bombeflymotorer, der var blevet repareret i København. På prøvestanden blev de store porte åbnet i begge ender. Hængt op under loftet kunne motoren køre i 24 timer, indtil den blev godkendt og monteret på det harvererede bombefly.

SAS på Avedøre Flyveplads

Mellem 1917 og 1945 var Avedøre Flyveplads i brug til især militære, men også civile formål.

Blandt andet havde Det Danske Luftfartsselskab (nu den danske del af SAS) sine allerførste prøveflyvninger herfra i begyndelsen af 1920’erne. Samtidig fungerede pladsen som marinens base for skoleflyvning. Avedøre Flyveplads placerer sig således både med hensyn til bygninger og begivenheder centralt i den tidlige danske flyhistorie.

Bortset fra årene i begyndelsen af 1920’erne har der dog ikke været meget regulær flytrafik i Avedøre. Bygningerne har i stedet gennem tiden været benyttet til andre formål: Opbevaring af våben og værktøj, fabriksvirksomhed samt ikke mindst deponering af mange forskellige flytyper.

Den ringe brug af pladsen til regulær flyvning og dens upåagtede forfald i nyere tid hænger sammen med bl.a. henlæggelsen af al københavnsk flytrafik til Kastrup Lufthavn i 1925 og ikke mindst de to verdenskrige.

12 fly og 2 motorer!

Avedøre Flyveplads blev anlagt, mens Første Verdenskrig rasede. Det var ikke problemfrit: man manglede brændstof og materiel i en sådan grad, at kun et par enkelte prøveflyvninger fandt sted. Reelt bestod flyvepladsen i denne spæde startfase af træbarakkerne (som var specielt byggede til at kunne brændes af i en fart, hvis den militære situation gjorde det nødvendigt), 12 fly med kun to tilhørende motorer, og en drænet græsmark! Efter våbenstilstanden den 11. november 1918 blev alle militære aktiviteter nedtrappet, og der blev stille på pladsen i nogle år.

Fra krig til krig

Anden Verdenskrig skulle vise sig fatal for stedet. Den 29. august 1943 blev den danske hær afvæbnet, og tyskerne overtog al materiel fra Avedøre Flyveplads. Da de rømmede pladsen efter befrielsen i 1945, var flyene væk.
Både pladsens opståen og dens endeligt havde således sammenhæng med ét dramatisk vilkår: verdenskrig. I dag står kun bygningerne tilbage. Men ét vingesus fornemmes stadig: historiens.

Der er dog stadig aeronautiske aktiviteter på flyvepladsen, som er ejet af Naturstyrelsen. Du kan finde følgende foreninger på pladsen, der lejligheds flyver fra pladser eller laver andre aktiviteter så som foredrag og restaureringer af gamle fly:

Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre

Circus Balloon Club

Dansk Flyvehistorisk Forening