Avedøre Flyveplads

Gammel Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand Matr. nr. 16ah af Avedøre By, Avedøre

Omkring århundredeskiftet mellem 1800-tallet og 1900-tallet var Avedøre et militært knudepunkt til lands, til vands og i luften, hvilket Avedøre Flyveplads var en del af.

 

Avedøre Flyveplads

Langs Gammel Køge Landevej ligger Danmarks eneste autentiske flyvemiljø fra tiden før 1945. Flyvepladsen blev anlagt i militærregi i 1917 på Avedørelejrens eksercerplads vest for Vestencienten efter sigende, fordi jorden her var trampet tilpas fast.

Hovedårsagen til opførelsen af flyvepladsen var et voksende behov for en militær øvelsesflyveplads, der bl.a. skulle bruges til de mange soldater, der var udstationeret i Avedørelejren under 1. Verdenskrig.

 

Glemte skatte

I dag huser flyvepladsen verdens ældst bevarede træhangarer til landbaserede fly. Der er to hangarer tilbage. Den sidste af de i alt tre hangarer lå længere hen mod Gammel Køge Landevej, men er siden revet ned. Hangarerne er opført samtidigt med flyvepladsen og står nu tilbage sammen med ti sammenhængende motorprøvestande fra 1943.

Motorprøvestandene blev opført af værnemagten i 1943 til afprøvning af bombeflymotorer, der blev repareret i København. Motorerne blev hængt op under loftet, hvor de kørte i 24 timer, indtil de blev godkendt. Der var ingen lydisolering i standene, og en prøvekørsel kunne derfor høres flere kilometer væk. Avedøre Flyveplads er i dag en stor kulturskat. Bygningerne er fredede, og hele området tilhører Naturstyrelsen.

 

SAS på Avedøre Flyveplads

Mellem 1917 og 1945 var Avedøre Flyveplads i brug til især militære, men også civile formål.

Blandt andet havde Det Danske Luftfartsselskab (nu den danske del af SAS) sine allerførste prøveflyvninger herfra i begyndelsen af 1920’erne. Samtidig fungerede pladsen som marinens base for skoleflyvning. Avedøre Flyveplads placerer sig således både med hensyn til bygninger og begivenheder centralt i den tidlige danske flyhistorie.

Bortset fra årene i begyndelsen af 1920’erne har der dog ikke været meget regulær flytrafik i Avedøre. Bygningerne har i stedet gennem tiden været benyttet til andre formål: Opbevaring af våben og værktøj, fabriksvirksomhed samt ikke mindst deponering af mange forskellige flytyper.

Den ringe brug af pladsen til regulær flyvning og dens upåagtede forfald i nyere tid hænger sammen med bl.a. henlæggelsen af al københavnsk flytrafik til Kastrup Lufthavn i 1925 og ikke mindst de to verdenskrige.

 

12 fly og 2 motorer!

Avedøre Flyveplads blev anlagt, mens Første Verdenskrig rasede. Det var ikke problemfrit: man manglede brændstof og materiel i en sådan grad, at kun et par enkelte prøveflyvninger fandt sted. Reelt bestod flyvepladsen i denne spæde startfase af træbarakkerne (som var specielt byggede til at kunne brændes af i en fart, hvis den militære situation gjorde det nødvendigt), 12 fly med kun to tilhørende motorer, og en drænet græsmark! Efter våbenstilstanden den 11. november 1918 blev alle militære aktiviteter nedtrappet, og der blev stille på pladsen i nogle år.

 

Højt at flyve…

En martsdag i 1935 skulle den verdensberømte faldskærmsudspringer, akrobat og stuntmand John Tranum forsøge at sætte verdensrekord i faldskærmsudspring. Desværre gik forsøget ikke, som det skulle, og Tranum døde af iltmangel, da hans åbne tosæders militære maskine befandt sig i godt 8000 meters højde. Da piloten observerede, at Tranum ikke reagerede på hans vink om at springe, vendte han straks næsen nedaf for at lande så hurtigt som muligt på Kløvermarken. Ledsagemaskinen, der havde et pressehold ombord, landede i stedet på Avedøre Flyveplads, hvorfra de måtte viderebringe den tragiske nyhed.

 

Fra krig til krig

Anden Verdenskrig skulle vise sig fatal for stedet. Den 29. august 1943 blev den danske hær afvæbnet, og tyskerne overtog al materiel fra Avedøre Flyveplads. Da de rømmede pladsen efter befrielsen i 1945, var flyene væk.
Både pladsens opståen og dens endeligt havde således sammenhæng med ét dramatisk vilkår: verdenskrige. I dag står kun træhangarerne og motorprøvestandene tilbage. Men historiens vingesus fornemmes stadig takket være de frivillige, der med deres interesse for flyvehistorie og flyvning holder liv i flyvepladsen.