Hvidovre Torv

Resumé

Vidste du, at der engang lå to store gårde lige her, hvor du står?

Gårdene hed Nørregård og Lars P. Mortensens gård og var oprindeligt sammenbyggede til én gård kaldet ”Kirkegården”. Ikke at forveksle med Hvidovre Kirkegård lige overfor. Først i 1952 var begge gårde revet ned, og man anlagde det moderne, flisebelagte torv med smedejernsgitteret, der fortæller Hvidovres historie fra stenalder til nutid.

- Læs hele historien herunder

To gårde i én

”Kirkegården” blev i 1664 drevet af to bønder, som stod for hver deres halvdel. Fra 1718-1766 ejede kongen gården, og bonden hed Morten Pedersen. I 1786 blev gården delt i to. Morten beholdt den vestlige del, og hans svigersøn Jens Ibsen fik den østlige del, Nørregård. Herefter var det to selvstændige gårde.

Lars P. Mortensens gård

Gården fik sit navn efter den sidste bonde på stedet, mælkeforpagter Lars Peter Mortensen. Gården lå på det sydvestlige hjørne af det nuværende Hvidovre Torv.
Den sidste del af gården blev solgt i 1927 til Hvidovre Udstykningsselskab og revet ned i 1930 for at give plads til anlægningen af Hvidovrevej. Tilbage stod nu kun mælkeforpagterhuset, Hvidovregade 2, hvor Lars P. Mortensen boede og Nørregård, Hvidovregade 4. I dag hedder adresserne Hvidovre Torv.

Nørregård

Gården var den østlige af de to sammenbyggede gårde og lå på torvets sydøstlige del. I midten af 1800-tallet var den ejet af Peder Jensen, som også var sognefoged. Gården og den lille mælkeforpagterbolig blev i 1951 opkøbt af kommunen og revet ned for at give plads til Hvidovre Torv. På det tidspunkt var begge bygninger meget faldefærdige og erklæret uegnede til beboelse og erhverv.

Hvidovregade – den gamle landsby

I dag er der ikke meget tilbage af det gamle Hvidovre. Kun gadeforløbet i Hvidovregade, Rytterskolen, Hvidovre Kirke og enkelte huse vidner om en tid, hvor Hvidovre ikke var andet end en lille landsby.
Hvidovregade var den eneste vej, der førte til Hvidovre, når man ser bort fra den gamle vej til Køge, som dengang gik gennem Hvidovre.
Hvidovregade, i gamle dage kaldet ”Gaden”, har næsten haft samme forløb fra 1600-tallet og langt op i nutiden, selvom husene naturligvis har ændret udseende. Indtil 1904 var der grøfter langs begge sider af gaden, og små træbroer førte over grøften til husene. I 1968 åbnede Holbækmotorvejen og skar dermed Hvidovregade over i to. Den sydlige rest af Hvidovregade hedder i dag Kirkegade.

Det nye Hvidovre Torv

I starten af 1952 blev hele området omkring Hvidovre Torv jævnet med jorden, og den 11. juli kunne man læse i Hvidovre Avis, at sognerådet snart ville sætte arbejdet i gang med at lægge fliser på det nye torv. Pladsen var færdig 1. oktober samme år. Den 1. oktober 1952 var også dagen, hvor Hvidovre Sogneråd blev afløst af en kommunalbestyrelse, og byen fik sin første borgmester, socialdemokraten Ole Toft Sørensen. Den nye bestyrelse besluttede at udsmykke torvet med et smedejernsgitter efter at have modtaget et flot tilbud fra den lokale smedemester Paul Samson Hansen.
Gitteret er med sine 127 meter og fem tons jern formentlig det største stykke kunstsmedearbejde i Danmark. Det blev indviet i 1956 med musik og taler. De historiske motiver er tegnet af E. Thorstein. Ved at følge gitteret fra pladsens højre side mod uret kan man i glimt få et indblik i Hvidovres historie fra stenalderen til nutiden.
I løbet af årene har der været meget liv på og omkring Hvidovre Torv, blandt andet en slagter, en blomsterhandler, en købmand, et bageri, en børnehave og det gamle kommunekontor på Hvidovre Torv 7.

 • Hvidovre Avis 1952 skriver om det nye Hvidovregitter, der skal indramme torvet.

  Hvidovre Avis 1952 skriver om det nye Hvidovregitter, der skal indramme torvet.

 • Hvidovre Avis 1952, hvor læserne opfordres til at komme med ideer til udsmykningen af det nye torv.

  Hvidovre Avis 1952, hvor læserne opfordres til at komme med ideer til udsmykningen af det nye torv.

 • Kort over Hvidovre fra 1926. Her kan man tydeligt se, at gårdene lå lige over for kirken.

  Kort over Hvidovre fra 1926. Her kan man tydeligt se, at gårdene lå lige over for kirken.

 • Brugsen, der lå på hjørnet af Hvidovre Torv, 1973.

  Brugsen, der lå på hjørnet af Hvidovre Torv, 1973.

 • Bageriet på Hvidovregade i 1913, i dag Hvidovre Torv.

  Bageriet på Hvidovregade i 1913, i dag Hvidovre Torv.

 • Brugsen, der lå på hjørnet af Hvidovre Torv, 1973.

  Brugsen, der lå på hjørnet af Hvidovre Torv, 1973.

 • Smedemester Poul Samson Hansen ved Hvidovregitteret.

  Smedemester Poul Samson Hansen ved Hvidovregitteret.

 • Torvet i 1953, hvor gitteret endnu ikke var opført.

  Torvet i 1953, hvor gitteret endnu ikke var opført.

 • Der tages mål til det nye Hvidovregitter, 1952.

  Der tages mål til det nye Hvidovregitter, 1952.

 • Ester Bonavents børnehave var Hvidovres første børnehave og lå på det der i dag hedder Hvidovre Torv 5, 1915.

  Ester Bonavents børnehave var Hvidovres første børnehave og lå på det der i dag hedder Hvidovre Torv 5, 1915.

 • Benthe Marie og Jens Pedersen i haven til Nørregård, ca. 1915.

  Benthe Marie og Jens Pedersen i haven til Nørregård, ca. 1915.

 • Rejsegilde på Hvidovre Torv 7, Lykkens Minde. Hvidovres første kommunekontor 1917-1924. Bygget i 1898 af tømrer Carl S. Pedersen.

  Rejsegilde på Hvidovre Torv 7, Lykkens Minde. Hvidovres første kommunekontor 1917-1924. Bygget i 1898 af tømrer Carl S. Pedersen.

 • Før anlæggelsen af torvet, 1949. Nørregård og mælkeforpagterens hus ses endnu. Mellem kirken og Nørregård lå Lars P. Mortens gård.

  Før anlæggelsen af torvet, 1949. Nørregård og mælkeforpagterens hus ses endnu. Mellem kirken og Nørregård lå Lars P. Mortens gård.

 • Mælkeforpagter Lars P. Mortensens hus. Han blev mejeriforpagter og sognefoged i 1919.

  Mælkeforpagter Lars P. Mortensens hus. Han blev mejeriforpagter og sognefoged i 1919.

 • Benthe Marie og Jens Pedersen på Nørregårds gårdsplads ved deres guldbryllup i ca. 1918.

  Benthe Marie og Jens Pedersen på Nørregårds gårdsplads ved deres guldbryllup i ca. 1918.

 • En faldefærdig Lars P. Mortensens gård. Gården blev revet ned i 1930.

  En faldefærdig Lars P. Mortensens gård. Gården blev revet ned i 1930.

 • Kusken fra Mariendals Mølle kommer med brød til Rytterskolen og Lars P. Mortensens gård, overfor Hvidovre Kirke, 1913.

  Kusken fra Mariendals Mølle kommer med brød til Rytterskolen og Lars P. Mortensens gård, overfor Hvidovre Kirke, 1913.

 • Heste og karle foran Nørregård, ca. 1900.

  Heste og karle foran Nørregård, ca. 1900.

 • Lars P. Mortensens gård lå over for kirken. Der hvor Hvidovrevej løber i dag, løb Hvidovre Torvevej, en noget smallere grusvej.

  Lars P. Mortensens gård lå over for kirken. Der hvor Hvidovrevej løber i dag, løb Hvidovre Torvevej, en noget smallere grusvej.

 • Gårdspladsen i Lars P. Mortensens gård.

  Gårdspladsen i Lars P. Mortensens gård.