Landliggerliv

I Brøndby Strand dukkede de første sommerhuse op i 1910’erne, og efterhånden blev kysten bebygget med badebroer, badeanstalter, teltlejre, sommerhuse og traktørsteder, hvilket gav et typisk landliggerliv. I 1912 åbnede Brøndby Strandhotel som det første af sin slags ved Køge Bugt. Et nydeligt lille hvidt strandhotel med solterrasser, park, badeanstalt, spisested og mulighed for dans.

I første omgang satte landliggerlivet særligt sit præg på den vestlige del af Brøndby Strand, da arealerne i den østligste del allerede var optaget af gartnerier.

Med ombygningen af sommerhuse til helårshuse i tiden efter Anden Verdenskrig og med anlæggelsen af Køge Bugt Strandpark forsvandt sommerhusene efterhånden. Enkelte findes endnu rundt omkring i Brøndby Strand, ofte som helårshuse eller som annekser i baghaven. Strandhotellets markante hvide bygning kan også stadig ses og er i dag ejet af Kriminalforsorgen.