Strandparken

En varm sommerdag i juni 1980 indviede daværende statsminister Anker Jørgensen Køge Bugt Strandpark. En 7 kilometer kunstigt anlagt strand fra Avedøre Holme til Olsbækken i Hundige. De 2,5 kilometer af Strandparken løber langs Brøndby Strand.

Før Strandparken var vandet langs kysten lavtstående og ofte fyldt med rådden tang, der krævede lange badebroer for at komme ud i det dybe badevand. Allerede i 1920’erne var der et stigende fokus på friluftsliv og rekreative muligheder, og derfor opstod de første tanker om en kunstig skabt sandstrand syd for Avedøre Holme.

Der skulle gå fem årtier, før en konkret plan for den kunstige strand blev vedtaget, og i 1975 gik anlægget af Strandparken i gang. Ved at pumpe sand op blev kystlinjen på strækningen rykket flere hundrede meter ud i Køge Bugt, og der blev skabt indsøer mellem den gamle kystlinje og den nuværende strandbred. I gennemsnit blev der anlagt 50 meter strand om dagen, og i alt blev der brugt 4,5 millioner m3 sand og andet materiale til anlægget af Strandparken. Der var tænkt på alt i den nye strandpark: broer, ishuse og redningsstationer.

Etableringen af Strandparken blev kronen på værket i efterkrigstidens udbygning af Køge Bugt. Ud over muligheden for moderne, tidssvarende boliger som dem i Brøndby Strand Parkerne fik borgerne nu også adgang til et stort rekreativt område lige ved kysten.