Kirkebjerg Industrikvarter

Kirkebjerg Industrikvarter blev anlagt i tiden lige efter Anden Verdenskrig i den nordvestlige del af Brøndby. Allerede i 1920’erne var der planer for området, men der skulle gå et par årtier, før der for alvor kom skub i planerne.

De tidligste planer

Som umiddelbar nabo til Glostrup Station var Kirkebjergområdet allerede i kikkerten som muligt industriområde i tiden efter Første Verdenskrig, og i 1918 købte Glostrup Udstykningsselskab den nordligste del af Kirkebjerg med henblik på udstykning til industriformål. Med tilladelse fra sognerådet i Brøndbyerne anlagde selskabet i 1920 et sidespor fra jernbanen over kommunegrænsen og byggede en jernbanebro over Rosenåen. Selskabets arealer blev imidlertid solgt fra igen i 1925, og den videre industriudvikling blev udsat i et par årtier

Industrien vokser

I tiden efter Anden Verdenskrig kom der for alvor gang i industriudviklingen, og behovet for ekspansionsplads voksede hastigt. Umiddelbart efter krigen blev Kirkebjerg Industrikvarter anlagt som en trekant syd for jernbanen med spids mod syd. Det tidligere anlagte sidespor og deraf nemme adgang til jernbanen samt anlægget af Søndre Ringvej blev afgørende for placeringen af Kirkebjerg Industrikvarter, og mange af de nye industrivirksomheder var således udflyttere fra København, hvor der ikke var plads til at udvide.

Fra chokoladeproduktion til betonelementer

I de følgende år ankom virksomhederne til Kirkebjerg i stort antal. Virksomhederne afspejlede den generelle velfærdssamfundsudvikling med stigende privatbilisme, boligbyggeri og elektroniske og mekaniske løsninger, og blandt virksomhederne finder vi telefonfabrik, duplikatorfabrik, bilsamlefabrik, en af Nordens førende betonelementfabrikker, men også en chokoladefabrik og en madrasfabrik.

Det røde Kirkebjerg

Mange af de ansatte på fabrikkerne boede til at starte med i København og pendlede til og fra Glostrup Station, i og med Brøndby i samme periode blev udbygget som moderne forstad, kunne en voksende del af arbejdskraften imidlertid finde bolig i de almene boligbyggerier, der skød op lige øst for industrikvarteret og omkring Brøndbyvester Landsby. Boligbyggeriet blev ligesom mange af fabrikkerne opført i røde tegl, og sammen udgør de, hvad der i dag kaldes Det røde Kirkebjerg.

Fremtidens Kirkebjerg

Kirkebjergs industrielle vækst fortsatte gennem et kvart århundrede til de tidlige 1970’ere. Ovenpå den første oliekrise i 1973/74 begyndte en transformation af industriområdet i retning af, at industriel produktion i stadig højere grad blev erstattet af logistik og service. I dag er disse er hverv også ved at være flyttet, og det tidligere industrikvarter er i skrivende stund ved at blive konverteret til boligområde.