Kirkebjerg bebyggelsen

Under besættelsen besluttede sognerådet i Brøndbyernes Kommune at iværksætte et større boligbyggeri nord for Brøndbyvester. Kirkebjerggård, der lå, hvor butikstorvet på hjørnet af Kirkebjerg Alle og Park Alle ligger nu, var til salg. Det gav kommunen chancen for at erhverve jord på et areal, der i kraft af sin beliggenhed op mod Glostrup, egnede sig godt til at bebygge.

I 1943 afsluttedes handelen, der skulle bane vejen for byggeriet af det første etagebyggeri – ikke bare i Brøndbyvester, men i hele kommunen. Brøndbyernes Kommune kunne ikke selv stå som bygherre, og valgte derfor at lade Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) stå for de praktiske og tekniske opgaver i forbindelse med byggeriet.

Der blev dog også stiftet et lokalt boligselskab, der efter opførelsen skulle stå for administrationen og driften af bebyggelsen. Det skete i oktober 1944, hvor Brøndbyernes Kommunes Boligselskab formelt blev stiftet.

Selskabet fik fra starten en udpeget bestyrelse, der bestod af to sognerådsmedlemmer og tre medlemmer udpeget af KAB. Noget “beboerdemokrati” var der altså ikke tale om – men der var jo heller ingen beboere i foreningen endnu.

Det kom der dog snart, for i 1946 stod første afsnit, Kirkebjerg, der lå tættest på Kirkebjerg torv, færdigt. Dernæst fulgte i 1949 Vesterbjerg, og endelig i 1950 tog man den sidste etape Østerbjerg i brug. Hele bebyggelsen fik 452 lejligheder, og i forbindelse med bebyggelsen blev der indrettet 15 butikker på Kirkebjerg Torv, hvor resterne af Kirkebjerggård endnu lå tilbage i starten af 1950’erne.