Kirkebjerg Industrikvarter

Vidste du, at Brøndby har et chokoladetårn?  Eller at Kontinentets største duplikatorfabrik en gang lå på Park Allé?   Kirkebjerg Industrikvarter er en guldgrubbe af spændende industrihistorier, som du kan gå på opdagelse i her!
Kirkebjerg Industrikvarter blev anlagt i tiden lige efter Anden Verdenskrig, men allerede i 1920 var der planer for området, da der blev anlagt at sidespor fra Roskildebanen. Planerne om områdets industriudvikling blev imidlertid udsat i et par årtier, men efter krigen gik det for alvor løs. I 1945-47 blev Brøndbys første byplanvedtægt vedtaget, og den udlagde bl.a. området syd for banen på den gamle Kirkebjerggårds jorder til industriområde, og de første industriforetagender kunne rykke ind. Det blev alt lige fra en chokoladefabrik med chokoladetårn til den ene af landets første hudecentraler og Nordens største betonelementfabrik, der kom til at ligge i området.
I dag, 2018, står Kirkebjerg Industrikvarter for at skulle omdannes til boligområde, og  Forstadsmuseet har i den forbindelse udarbejdet en rapport over områdets bevaringsværdier.
Læs rapporten her.