Kastanienborg

Storegade 10, 2650 Hvidovre Matr. nr. 5t af Avedøre By, Avedøre

Årstal og oplysninger om fæstere/ejere

-1697 Lars (Laust, Laurids, Laurs) Hansen den gamle døde 1697, 80 år Gift med Ulviig Svendsdatter.

1697-1736 Anders Ingvordsen gift med enken Ulviig Svendsdtr.1696. Anders dør 1736 – 74 år Ulviig dør 1721, 73 år. Anders gift 2. gang 1721 med Ane Pedersdatter.

1736-1747 Corth Hansen gift med enken Ane Pedersdatter 1736 (hun døde i barselsseng 1740). Corth døde 1747.

1747-1783 Knud Michelsen. Gift med enken Esther Rasmusdatter 1747. Knud døde i 1795.

1783-1823 Søn Hans Knudsen gift med Anna Olsdatter. Søn Christian Hansen f. 1793 – gift med Bodil Pedersdatter, datter af sognefoged Peder Olsen fra Stevnsbogård. Christian Hansen overtager Stevnsbogård.

1823-1828 Anders Knudsen.

1828-1865 Anders Pedersen.

1865-1887 Peder Andersen, 68-79 i sognerådet Glostrup.

1887 Udlagt Peder Pedersen.

1910 Auktionsskøde til Poul Larsen.

1913 til Laurits Buchwald Rasmussen.

1919 til L.S.Larsen.

1923 til Godsejer Chr. Jakob Johansen.

1935 Arveudlæg til enken Signe F. Christensen.

1936 Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

1936 Forpagter A. Johs. Jørgensen og hans kone Hilda, deres søn Hans Christian var født 1926.

1949 Forvaringsanstalt under Herstedvester.

1983 Østfløjen brænder – se under brande.

Se også Gartneriet Kastanienborg