Stevnsbogård

Stevnsbovej 1, 2650 Hvidovre Matr. nr. 3a af Avedøre By, Avedøre

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

½-gård:

– 1663 Rasmus Pedersen døde i 1663 (øde)

– 1663-1699 Niels Jensen Skaaning, oplod gården.

– 1699- Peder Hansen

½-gård:

Før 1679: Anders Pedersen Dannemand

1679-1697: Anders Rasmussen Dannemand, oplod gården, død 1711

1697- Peder Hansen

Hele gård nr. 8

1699-1736 Peder Hansen hele gården. Døde 1736 74 år. Gift med Birgitta Hansdtr. i 1695. Død 1747, 76 år.

1736-1751 Søn1 Niels Pedersen og moderen fæstet den halve gård. Gift med Ellen Jensdtr (fogeddatter)1737. Niels døde 1750 af blodgang 41 år gammel.

1751-1758 Søn 2 Thomas Pedersen gift med enken Ellen.

1758-1784 Peder Hansens søn Ole Pedersen,  født 1715, gift med Barbara Madsdtr 1746. Ole døde 1792. Begærer arveskifte fra.

1784-1814 Oles søn Peder Olsen gift med Agnethe Sørensdtr.

1814-1854 Christen Hansen gift med Bodil datter af Peder i 1814. I Glostrup sogneråd 45-50, formand fra 47-50.

1854-1891 Christens søn Peder Christensen. I Glostrup sogneråd fra 56-61 og 77-82.

1891-1893 Enken Mette Cortsen.

1893-1937 Peders og Mettes søn Christen Cort Christensen, der købte Poppelgården i 1913. Sognerådsmedlem, Sognefoged, formand for Grundejerforeningen, m.m. Død i 1937.

1937-1939 Enken Anna Christensen f. Larsen.

1939-1964 Sønnen Paul Oluf Christensen.

1964-1971 Hanne Christensen fortsætter.

1972 Glostrup kommune og staten overtager gården. Hvidovre Kommune omdanner gården til Produktionsskole