Gl. Enebærgård

Årstal og oplysninger om fæstere/ejere

ca 1660-ca 1801 Gården var kro – samme personer som i Matrikkel nr 12 – kgl. Maÿ 9b.

-1673 Laurits Lauritsen

1673-1707 Hans Jensen Kiøge (Kroeman), gift med Ebele Madsdatter. Hans døde 1707, 85 år.

1707-1708 Enken Ebele Madsdatter.

1708-1712 Børge (Byrhe) Andersen gift med Ebele i 1708. Børge døde i 1712.

1712-1716 Albert Nielsen gift med enken Ebele. 1716 deltes gården. Med stedsøn Jens Hansen. Se Engvadgaard. Kgl Maÿ 9b.

1716-1740 Albert Nielsen døde 1728. Enken Ebele Madsdatter fører gården videre.

1740-1751 Jens Hansen Foged fra 9b overtager forældrenes del 9a og overlader 9b til sin svigersøn Peder Pedersen.

1751-1774 Anders Pedersen gift med enken Magdalene Nielsdatter 1751. Anders dør 1774.

1774-1783 Christen Pedersen gift med enken Malene Nielsdatter.

1783-1819 Niels Olsen f. 1765 gift med Anna Dorothea Andersdatter f. 1765. 7 børn Køber ½ gård.

1793 Enneberggaard udflyttet. Stuelænge, gårds- og haugeplads er købt af Niels Pedersen og bruges vel til 1801 som kro kun.

1819-1845 Ole Hansen I 1845 flytter Ole Hansen med familie ned i hus ved Køgevej, hvor han indretter hjulmagerværksted.

1845-1875 Christian Pedersen.

1871 14b udskilles til sønnen Peder Christiansen.

1918 14b adkomst for enken Maren Rasmussen.

1875-1914 Kort Christensen gift med Inge Kirstine. I Glostrup sogneråd 1889-1894.

1889 14 c +19a+19b Auktionsskøde til Peder Pedersen. Se muligvis Ny Enebærgård. Det var på den tid at Vestvolden blev anlagt, som gik gennem Enebærgårds jord og adskilte det meste af jorden fra gården.

1909 14c Mælkeforpagter Anders Larsen.

1917 14 c Jørgen Olsen.

1914-1927 Enken Inger Kirstine Christensen.

1927 Frk. Nielsine Kristensen.

1972 Gl. Enebærgård nedbrændes ved øvelse af Vesteegnens Brandvæsen for at give plads til Stationsbyen.

Link til Gartneriet Gl. Enebærgård