Fra vugge til grav

Ligesom de andre byer ned langs med Køge Bugt skulle Brøndby Strand være en vugge til grav by. Det skulle altså være muligt at leve hele sit liv i byen. Derfor måtte der indtænkes alle former for institutioner og andre nødvendigheder. I planen for Brøndby Strand var der derfor indtænkt alle former for institutioner som vuggestue, børnehave, skole og plejehjem.
Byen skulle også tilbyde kulturelle oplevelser, bibliotek og foreningsliv.

Der skulle være gode indkøbsmuligheder og centeret spillede derfor en afgørende rolle. De oprindelige planer for centeret var med endnu flere butikker og med mange etagers beboelse ovenpå centeret. Med oliekriserne i 1974 og 1977 blev mange af disse idéer dog gemt væk.