Byerne langs Køge Bugt: Solrød Strand

Solrød Center blev opført i starten af 1970′erne og er det center, der mest ligner Planlægningsudvalget for Køge Bugts planer. Centeret havde oprindelig status af “bygruppecenter” – dvs. et overordnet center med både detailhandel, offentlige funktioner som f.eks. gymnasium og bibliotek, klikker mm. Bortset fra at kirken ikke er placeret i selve centeret, blev der her i den ene ende samlet gymnasium, bibliotek og rådhus som foreslået på Planlægningsudvalgets skitser. Blandingen af butikker, boliger og kontorer i centeret ligger også helt i tråd med Planlægningsudvalgets tanker om centrenes indhold.

Solrød Strand Station ligger som den næstsidste station på den oprindelige linje A. Betyder den større afstand til København, at forstadsidentiteten er mindre i Solrød Strand end i f.eks. Brøndby Strand? Betyder afstanden, at Solrød Strand opleves mere provinsiel?