Modstandsfamilien på Sydkærsvej

Blandt de mange, som deltog i modstandsarbejdet under Besættelsestiden, var familien Hansen på Sydkærsvej 62. ”Familien” er det rigtige ord at bruge, idet alle medlemmer deltog:  moderen, fabriksarbejderske Agnethe Hansen, deltog i trykning og distribution af illegale blade,  faderen, bryggeriarbejder Gunnar Hansen, var med til at forberede aktioner og deltog i våbendemonstrationer,  sønnen Leif, 19-årig typograflærling, var involveret i sabotageaktioner og likvideringer,  datteren Lizzi, 14 år og i bogbinderlære, hjalp til med bladdistribution og sørgede for forplejning.

Tyskerne gennemførte en razzia natten mellem 2. og 3. februar 1945 i Hvidovre med det formål at arrestere medlemmer af de lokale modstandsgrupper, her i blandt familien Hansen. Alle medlemmer af familien blev arresteret og fængslet.  Sønnen Leif bliver dømt til døden, men sagen trækker ud, da bevismateriale er brændt ved bombningen af Shell-huset.  Alle familiemedlemmer løslades den 5. maj 1945 og genforenes, da Gunnar Hansen kommet tilbage fra Frøslevlejren.

Læs hele historien om familien Hansen her.