Fakta om Hjemmeværnet 1949 – 1956

Af: Søren Østergaard: Træk af Hjemmeværnets historie  2005

Hjemmeværnet var organiseret i 8 regioner. Disse regioner var så opdelt i distrikter. Denne opbygning var meget lig felthærens organisation.

Laveste enhed var gruppen på ca. 10 mand. 3 grupper dannede en deling, og 3 delinger samt støtteelementer udgjorde et kompagni. Men modsat felthæren, hvor 3 kompagnier samt støtteelementer gav en bataljon og 3 bataljoner gav et regiment, var de forskellige antal kompagnier i et distrikt. Der var også et forskelligt antal distrikter i en region. Hverken distrikter eller regioner var operative enheder som bataljoner og regimenter. Disse var udelukkende administrative og støttende.

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet

Kompagnierne havde en betegnelse, der direkte indikerede tilhørsforholdet. Et kompagni i det sydlige København tilhørte region 6’s 6. distrikt og hed derfor 66 + 2 unikke enhedscifre, for eksempel 6615 Rødovre, 6616 Hvidovre.
Specielle kompagnier fik deres egen nummerserie, politikompagnierne for eksempel 30’erne: 6630 Frederiksberg og 6631 Hvidovre.

1949 – Enhederne dannes

Kommitteret

1 distriktsbefaling 22-4 med de chefer der var ansat pr. 1-4.

1 tilførsel i 6605 “indgående sager var 4-4-49, hvor der indkaldes til møde i Frihavnen. Vides ikke om hvad.

6601 Personel fra bryggeriet “Stjernen”
6602 Frederiksberg
6603 “Lindevang” delvis personel fra “Trifolium’
6604
6605 Valby
6606
6607 Vigerslev
6608 Valby Sydvest
6609
6610 Valby syd

Efter de første iklædninger i sommeren 1949, var styrken oppe på 76.

H.G.Nielsen

Distriktskontoret var i privaten hos H. G. Nielsen.

Det første officielle domicil var på Amicisvej 3.

6600 Oprettes som skyggekompagni. Nøjagtigt tidspunkt kendes ikke.

Regionen blev ledet af oberstløjtnant Skjoldager (Tidligere Nationalt Værn).

Distriktet blev ledet af officiant H. G. Nielsen (Tidligere Nationalt Værn).

6605 blev ledet af Børge Lieb, tidligere kompagnifører i Nationalt Værn.

Det maritime hjemmeværn kommer til verden

Nye medlemmer kunne tegne kontrakt som menig 1 (100 timer pr. år) menig 2 (50 timer pr. år) eller midlertidige kontrakter fra april – august 1949.

Man kunne starte hjemmeværnet på landsplan med ca. 30.000 medlemmer

Våbnene er de medbragte, samt yderligere: Enfield 53/17.

Nogle enheder udrustes med bazooka og 60 mm. morter.

Der er stadig meget gammelt materiel.

1950

Første store øvelse i regionsramme UFFE 1 afholdes.

1951

Distriktet deltager i humørparaden i KB-hallen. 4 DEL a 36 + 9 marcherer fra Frederiksberg Runddel til KB-hallen med musikkorpset i spidsen.

Uddannelse var skoler, parker og private hjem. Det vides, at en del kompagnier havde fået øvelsesplads på og omkring Søsum Teglværk.

I 1951 afholder man den første nytårsparade foran Lindevangskirken på Frederiksberg.

Samme år afholdes den anden store efterårsøvelse: Uffe II. Sidste øvelse i regionsrammen.

Distriktet opretter egen pressetjeneste.

Koreakrigen og skærpelsen af Den Kolde Krig sætter gang i hvervningen, og der er stor tilstrømning.

Kompagnierne entrerer selv øvelsesterræn. Terræn og mose ved Søsum Teglværk anvendes af 6605 mfl.

Høje Sandbjerg (Akademisk skyttekorps Gymnastikforening) bruges om sommeren.

Distriktet tæller 617 mand.

1952

6600 bliver officielt stabskompagni med nummeret 6613.

I januar deltager distriktet i den første landsdækkende oplysningskampagne. Hele distriktet deltager i en march fra Skt. Thomas Plads til Rådhuspladsen.

Distrikt VI har vagten om aftenen, da kongen vælger at komme. Lynkursus af den gamle garder H.G. Nielsen i at præsentere våben.

H.G. Nielsen ansættes som Kaptajn og distriktschef.

Nytårsfest på Gimle på Grundtvigsvej på Frederiksberg. Et traditionsrigt sted, da det var her, et af de første møder blev holdt maj 1945 (og hvor det første socialdemokratiske program blev vedtaget i 1876). Stedet fungerer i dag som kantine for Landbohøjskolen.

6612 oprettes som “rådhuskompagniet” (Frederiksberg) efter at have heddet “rådhusdelingen” 6606.

Støvler måtte man selv købe, enten ved hjemmeværnet eller i f.eks. Magasin. Heromkring ses første og eneste gang distriktets eget mærke.

Den 1. januar begyndes en tradition, der stadig holdes i hævd: Nytårsgudstjeneste i Frederiksberg Slotskirke for alt personel ved Distrikt VI.

Det Danske Lottekorps (danske kvinders beredskab) er ved at blive uniformeret.

Den 1. februar overtages 3 kompagnier fra distrikt VII 6614 (Islev) – 6615 (Rødovre) – 6616 (Hvidovre), idet distriktsgrænserne rykkes vestpå til Vestencienten.

Større hvervning med foldere på posthuse

1954

6608 nedlægges og “resterne” overgår til 6609 sammen med opgaverne.

Med den øgede vækst følger oprettelsen af flere kompagnier. I Distrikt VI 6611 oprettes (NKT Frederiksberg + 1 DEL på NKT Glostrup) og politikompagni 6630 Frederiksberg.

Distriktet deltager i et stort hvervearrangement på Bellahøj.

1955

I november stiller distriktet æreskompagni ved kejseren af Abessiniens besøg i Mindelunden og senere samme år ved den Franske Præsidents besøg samme sted.

Et kompagnilokale under Hvidovre Stadion tilgår 6616 fra kommunen 7-3-55.

Kun alkoholforbud med særlig tilladelse.

Den 11. september paraderer 6616 første gang offentligt i forbindelse med indvielsen.

1956 (Ungarn)

Høje Sandbjerg tilgår som øvelsesterræn.

Gymnastik og håndgemængtræning påbegyndes på Risbjergskolen i januar.

Indsamling blandt medlemmerne til indkøb af 2 salongeværer à 170,- i marts.

Samfundet koger på grund af Den Ungarske Opstand

Distriktet er i forbrændingens administrations-villa på Fabriksvej. I oktober opfordrer distriktschefen  medlemmer til at møde op i uniform til protestmøde i KB-hallen. Hjemmeværns-bladet bringer dramatiske billeder fra Ungarn-protesten.

l anledning af Ungarnkrisen oprettes en døgnvagt på distriktet fra den 9.-30. november.

Skærpet beredskab indføres den 6.-7. november.

På samme tidspunkt skal al engelsk og australsk beklædning ombyttes til dansk model 44.

Fortrolig skrivelse vedr. svenske geværer blandt de danske medlemmer.

1957

6617 Den Kongelige Porcelainsfabrik oprettes (opgaver udenfor virksomheden)

Den 6. marts: interessant skrivelse fra distriktschefen, der siger, at REG “bøjer sig”, og at der centralt foranstaltes en indsamling blandt medlemmerne til Ungarnhjælpen.