Den kolde krig – Hjemmeværnet 1957 – 1990

Af: Søren Østergaard: Træk af Hjemmeværnets historie 2005

1957

6616 tilslutter sig 2. deling på Hvidovre Rådhus og den 1./7. 1957 med 4 deling som detachement Brøndbyøster.

1958

6618 Brøndbyøster oprettes af personel fra detachement Brøndbyøster 6616.

Den 1./6. opretter 6616 detachement Hvidovre Syd, sydlige Hvidovre og Avedøre. 13 BM og 58 menige ledet af en detachementskommandør 1 KDOGRP, 2 DEL 1 KPTR. (dette er 6610’s fødsel).

Operativt og uddannelsesmæssigt under distriktet, men administrativt under 6616.

Den 1./4. kom dagen, hvor man kunne holde 10 års jubilæum i Frederiksberg Rådhushal.

Julebæk erhverves som kursuscenter af politikompagniernes støtteforening og kompagnierne får fremragende træningsfaciliteter. Politikompagniernes støtteforenings mærke bliver indført.

1959

6619 Vestencienten oprettes, og de får lokaler i en barak på Vestvolden.

Ved udgangen af 1950’erne var medlemstallet steget til 68.000.

Hvervning intensiveres, igen også med foldere.

1960

17./2. 1960 inviterer borgmester Toft-Sørensen alle hjemmeværnsfolk til sammenkomst på Hvidovre Rådhus, formentlig i forbindelse med 10 året.

1961

6604 nedlægges og 29 mand overføres til 6605.

KMP 6616 benævnes første gang i egne papirer som Hvidovre Nord.

Den nye distinktionering svarende til det øvrige forsvars, indføres. De grønne distinktioner inddrages.

1962

6613 skifter nummer til det nuværende 6601.

Det gamle 6601 nedlægges og resterne overføres til 6602.

Brochuren “Hvis krigen kommer” omdeles til alle husstande. Den indeholder bl.a. civiles forholdsregler ved nedkastning af atombomber.

Julebæk brænder ned under et løjtnantskursus, men genopbygges i ny og moderne stil, indrettet med alle faciliteter som kursuscenter.

1963

Cuba-krisen

Nødfrimærke udgives.

Den 19./6. opleves det for første og eneste gang, at en tjenestegørende distriktschef afgår ved døden. H.G. Nielsen, der kom fra Hjemmeværnsforeningen Nationalt værn. Begravelsen forrettes af korporal E. Stub fra 6605, der heldigvis også var sognepræst. Der laves en indsamling til blomster, og begrebet “kompagnikassen” nævnes for første og eneste gang officielt.

1964

Den 2. januar får luftmeldesektion M3 adgang til lokaler under Stadion 2 dage om måneden.

6616 opretter en politideling.

6603 nedlægges og “resterne” overføres til 6605.

1965

Den 5. januar indføres det militære ID-kort. Det opbevares på distriktet, undtagen for nøglepersoner.

Den 15./3. udnævnes en leder af 6616’s politideling.

Hjemmeværnsgården på Fabriksvej trænger til vedligeholdelse. Da både hjemmeværnet og kommunen fattes penge efterlyses både arbejdskraft og materialer hos medlemmerne.

Der bliver trængsel i lokalerne under Stadion. 2 kompagnier 6616 og 6619, en politideling og en luftmeldesektion.

Den 1./7. ændrer politidelingen status til halvkompagni

1966

Den 12./4. sker der noget epokegørende for OPLU-tjenesten, idet den udover den udadvendte funktion nu også får ansvaret for den interne kommunikation, d.v.s. direkte indflydelse på medlemmerne.

1967

Ved tronfølgerbrylluppet og Københavns 800 års jubilæum deltager distriktet med 34 mand i æreskompagni.

I august omtales det, at 6616 også skal have et lokale på Hvidovre Rådhus. De svenske hjelme ombyttes med amerikanske.

1968

6610 nedlægges og resterne overgår til 6609 sammen med opgaverne  6605 og 6607 nedlægges og 6604 genoprettes. Juni ærmemærket “Danmark” indføres.

I juli prøve-uniformeres der med kampuniform M58.

1969

I januar indvies salonbaner under Sønderkærsholm

20-års tegnet indføres.

6610 nedlægges.

1970

6603 reduceres til halvkompagni.

1972

6631 og 6619 får hjemmeværnsgård i en barak på det militære område på Vestencienten.

1973

Christiansminde ved Jægerspris bliver kursuscenter.

Distriktet flytter til Trekronergade, og Fabriksvej overtages af 6602, 6603 og 6630.

1974

Reorganisering af distrikterne, og 28 mand fra det nedlagte 6508 flyttes til 6609.

2-års stregerne afskaffes.

Pr. juli måned kan Lotter bevæbnes på lige fod med mænd.

6610 Hvidovre genoprettes.

6619 og det navnkundige 6616, der havde stået fadder til så mange enheder i distriktet, nedlægges. Personellet overføres til 6610 i Hvidovre.

Rødovre politis hundepatrulje får i stedet for 6619 lokaler og træningsplads på Vestvolden.

Kursuscenter Christiansminde tilgår hjemmeværnet.

STATUS for Distrikt VI:

11 lette KMP
1 tungt KMP (6603)
PO-KMP
1 Stabs-KMP

Geografisk:

Rødovre – Hvidovre – Frederiksberg – Dele af Sydlige KBH, Brøndbyerne og Glostrup.
Lotter bestrider SAN – SIG – STAB – ABC – FSIK – Forplejning.

25 års jubilæum. 25 års medaljen indføres.

1975

6612 “Rådhuskompagniet” nedlægges og resterne tilbageføres til 6606 hvor man oprindeligt kom fra. 6603 nedlægges endeligt, og personellet overføres til 6609 på rensningsanlægget.

1978

6617 nedlægges og personellet overføres til 6606

Distrikt VI og stabskompagni 6601 flytter til Avedørelejren fra Trekronergade i Valby.

6610 Hvidovre får lokaler i Avedørelejren.

1980

Distriktsøvelsen “Blå By” laves for første gang, med stor succes. Øvelsen gentages hvert 4. til 7. år.

WAPA provokerer stadig, slaget ved Gedser.

1983

6610 indfører KMP-mærke.

6631 Indfører KMP-mærke.

6611 NKT overføres til distrikt 67, da man stopper produktionen på Frederiksberg.

1988

Distriktet flytter fra Trekronergade til Avedørelejren

1989

Er jubilæumsår. Alle sejl sættes til, og den historiske interesse vækkes. Hjemmeværns-museet i Frøslev drøftes og 40 års tegnet indføres.

1991

Distriktet får officielt navnet Distrikt 66 Avedøre og får nyt våbenskjold.