Engstrand Allé – Papegøjehusene

Engstrands Allé husene på Tavlekærsvej og Kærstykkevej er også kendt under navnet ‘Papegøjehusene’. Disse to-etages rækkehuse blev opført for Hvidovrebo og er de første etageboliger i Danmark opført som rent montagebyggeri.

Arkitekt Svenn Eske Kristensen skabte her en bebyggelse, som skrev historie ved kun at kræve 15% af de murertimer, som traditionelt byggeri krævede. Byggeriet medførte en større fagretslig sag og indvarslede betonens æra i dansk boligbyggeri, men på et højt arkitektonisk niveau.

De tidlige betoneksperimenter i efterkrigstidens boligbyggeri var affødt af mangelsituationen oven på krigen og er altså en parallel til eksperimenterne i træ efter Første Verdenskrig (for eksempel Phønixhusene på Brostykkevej).

Den særegne, stive bebyggelsesplan med en bred grøn stribe ned mellem to rækkehusrækker  skyldes de planer om en firesporet  vandstrandvej fra København til Køge, som i 1922 var blandt Dansk Byplanlaboratoriums første initiativer. Strækningen fra Kalveboderne til Gammel Køge Landevej i Hvidovre var den eneste, der  blev eksproprieret jord til.  Vejanlægget blev aldrig gennemført, og nu er der blevet opført et plejehjem og  en række punkthuse  på den nordligste del af den grønne stribe.

Byggeriets navn,  Papegøjehusene, opstod som følge af bebyggelsens bemaling, hvor der brugtes forskellige farver. De muntre farver forsvandt omkring 1971, og byggeriet fremstår i dag hvidt.

Ved opførelsen i 1952 var byggeriet genstand for omfattende international opmærksomhed, og dets stramme, funktionalistiske arkitektur var et helstøbt udtryk for samtidens politiske mål om flere, bedre og billigere boliger. Boligministeriet fremstillede en film om det eksperimentelle byggeri, se filmen her.

Det oprindelige arkitektoniske udtryk er nu kraftigt sløret ved renovering af tag og facader, og den klare bebyggelsesplan som nævnt tilsvarende svækket af nybyggeri.