Engstrand Allé – Papegøjehusene

Engstrands Allé husene på Tavlekærsvej og Kærstykkevej er også kendt under navnet ‘Papegøjehusene’. Disse to-etages rækkehuse blev opført for Hvidovrebo og er de første etageboliger i Danmark opført som rent montagebyggeri.

Arkitekt Svenn Eske Kristensen skabte her en bebyggelse, som skrev historie ved kun at kræve 15% af de murertimer, som traditionelt byggeri krævede. Byggeriet medførte en større fagretslig sag og indvarslede betonens æra i dansk boligbyggeri, men på et højt arkitektonisk niveau.

De tidlige betoneksperimenter i efterkrigstidens boligbyggeri var affødt af mangelsituationen oven på krigen og er altså en parallel til eksperimenterne i træ efter Første Verdenskrig (for eksempel Phønixhusene på Brostykkevej).

Den særegne, stive bebyggelsesplan med en bred grøn stribe ned mellem to rækkehusrækker skyldes de planer om en firesporet vandstrandvej fra København til Køge, som i 1922 var blandt Dansk Byplanlaboratoriums første initiativer. Strækningen fra Kalveboderne til Gammel Køge Landevej i Hvidovre var den eneste, der blev eksproprieret jord til. Vejanlægget blev aldrig gennemført, og nu er der blevet opført et plejehjem og en række punkthuse på den nordligste del af den grønne stribe.

Byggeriets navn, Papegøjehusene, opstod som følge af bemalingen af altanernes indvendige vægge. Her brugtes forskellige farver som kontrast til byggeriets ellers hvide facader, og to naboaltaner havde aldrig samme farve. De muntre farver forsvandt i slutningen af 1950’erne som følge af en beboerdemokratisk beslutning om, at byggeriet skulle fremtræde helt hvidt.

Ved opførelsen i 1952 var byggeriet genstand for omfattende international opmærksomhed, og dets stramme, funktionalistiske arkitektur var et helstøbt udtryk for samtidens politiske mål om flere, bedre og billigere boliger. Boligministeriet fremstillede en film om det eksperimentelle byggeri, se filmen her.

Det oprindelige arkitektoniske udtryk er nu kraftigt sløret ved renovering af tag og facader, og den klare bebyggelsesplan som nævnt tilsvarende svækket af nybyggeri.