Filmen om Engstrands Allé

Filmen fortæller historien om planerne om – og opførelsen af –  boligerne på Engstrands Allé. Der var på tidspunktet tale om et helt utraditionelt boligbyggeri, hvor der blev benyttet en ny byggemetode med betonelementer. Også selv boligforholdene, hvor der var albuerum til alle sider, var ganske anderledes og meget mere rummelig end det tidligere var set.