Den totalplanlagte by

Se Forstadsmuseets film og få en kort intro til boligmangel, betonbyggeri og byerne ned langs med Køge Bugt!

Før 2. verdenskrig var Brøndby Strand et populært udflugtsmål for især arbejderbefolkningen inde fra København. Her kunne de få frisk luft og dyppe sig i havet.
I kølvandet på 2. verdenskrig var der stor boligmangel i København og i 1961 blev Køge Bugt Loven fremlagt. Planen var at bygge 10 nye totalplanlagte byer med plads til 150.000 indbyggere. En af disse nye byer skulle ligge i Brøndby Strand.
I maj 1964 præsenterede man derfor ”Plan for et område ved Brøndby Strand”. Planen skitserede et byggeri der kunne rumme 17.000 beboere. I dag er bebyggelsen hjem for omkring 8000 mennesker.
Det centrale i planen var den 2,5 kilometer lange og 50 meter brede forsænkede esplanade. Rundt om esplanaden skulle det omfattende boligbyggeri skyde frem, med gang- og cykelstier samt en S-togsstation og et butikscenter.