Avedøre Batteri

Forstadens militærhistorie fornægter sig ikke i landskabet i dag. Flere steder er der spor efter fortidens forsvarsanlæg – et af de steder er en villavej…

Batterivej

Bag en grusbelagt privat villavej gemmer Avedøre Batteri sig. Navnet på vejen, Batterivej, giver et praj om, at det ligger hengemt her, skjult under villa- og rækkehusbebyggelse. Avedøre Batteri var den sydvestligste del af den københavnske søbefæstning fra slutningen af forrige århundrede.

I 1892 blev batteriet anlagt med en større vandgrav rundt om sig, som sikring.

I tilfælde af krig kunne Avedøre Batteri lukke indsejlingen gennem Kalveboderne til Københavns Havn og dermed afskære fjenden muligheden for at benytte søvejen til hovedstaden.

Ikke længe efter afslutningen på 1. verdenskrig virkede Avedøre Batteri ikke bare overflødigt, men også som et for længst forældet forsvarsværk, så derfor blev det solgt og udstykket allerede i begyndelsen af 1920’erne. De huse der i dag ligger på Batterivej er bygget direkte oven på det gamle militære anlæg, og har altså en rest af områdets militære fortid i haven.

Selve batteriet er i hovedtrækkene velbevaret, men kanonstandpladserne og ammunitions-magasinerne er overbygget.

Batteriet udgør en enestående villaenklave med vandgrave på tre sider, og den afgrænsede bebyggelse er i sig selv et godt billede på kommunens varierede villabebyggelse.