Avedøre Batteri

Avedøre Batteri gemmer sig ved en grusbelagt privat villavej, Batterivej. Her ligger den sydvestligste del af den københavnske søbefæstning fra slutningen af forrige århundrede skjult under villa- og rækkehusbebyggelse.

Avedøre Batteri kunne i krigstilfælde lukke indsejlingen gennem Kalveboderne til Københavns Havn. Batteriet med tilhørende vandgrave blev anlagt i 1892.

Batteriet blev solgt og udstykket i begyndelsen af 1920-erne, da forsvarsanlægget for længst var forældet, og husene er bygget direkte ovenpå det militære anlæg.

Batteriet er i hovedtrækkene velbevaret, men kanonstandpladserne og ammunitions-magasinerne er overbygget.

Batteriet udgør en enestående villaenklave med vandgrave på tre sider, og den afgrænsede bebyggelse er i sig selv et godt billede på kommunens varierede villabebyggelse.