Torndalsgård

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

-1681 Peder Nielsen.

1681-1741 Søren(Söfren) Hansen. I 1741 deles gården. ½ går sønnen Peder Sørensen til gården Bredstrupgaard matr. nr. 15.

1741-1764 Svigersøn Ole Sørensen (Landssoldat) gift med Ingeborg Sørensdatter. Ole død 1768.

1764-1822 Søn Søren Olsen gift med Margrethe Cortsdatter.

1786 Solgt gårdspladsen til ½-2 til husmand Kield Rasmussen efter udflytningen af “Tiorndahl”.

1793 Udflytning. Torndalsgård bygget af Søren Olsen. 9 tdr. land + 10 på Holmene.

1822 Adkomst for enken Margrethe Cortsdatter.

1822-1862 Søn Knud Sørensen.

1862-1885 (søn?) Søren Knudsen. Sælger jord 18b til Krogholtbjerg i 1866.

1885-1887 Hans Jørgensen.

1887-1904 Peter Peitersen, købte gården, da hans egen ved Flaskekroen blev nedrevet.

1904-1922 Enken Maren Kirstine født Hansen (fra Falster) Død i 1922.

1922-1946 Lars Peiter Hansen Petersen. Født 1870 død 1948. Gift med Anna Hansen født 1881 på Falster død 1960 i Avedøre. Medejer søsteren Bodil død 1953. Børn: Peter (Vognmand) (gift med Laura, datter af sognefoged Hans Rasmussen) og Hans (Grønthandler) født 1904 og Maren Kirstine født 1909. Gift 1933 med Georg Jørgensen født 1907 død 1992, dattersøn af Tækkemand Peter Larsen, Storegade og Mette Larsen.

1946 Slagtermester Wilh. Grøndahl fra Glostrup med udstykning for øje. Dog kunne Lars Peiter og hans familie blive boende i stuehuset (+ 5 tdr. land) til 1951.

1970 Nedrevet i forbindelse med anlæggelsen af Byvej. Indtil da udlejet til familie med mange børn.

Link til Historien om Maren Kirstine fra Torndalsgården