Frydenhøjgård

På Frydenhøjs marker blev der i 1929 fundet et sværd, som i kopi kan ses på stien bag Frydenhøjskolen. Det var i Frydenhøj en bronzealder gravhøj med navnet Frydenhøj, som har givet navn til først gården og siden skolen.

Årstal og oplysninger om fæstere/ejere

1647-1665 Niels Hansen og Peder Jensen.

1665-ca1685 Niels Hansen gift med Sidtze Søfrensdatter. Niels dør 1687, 68 år Sidtze i 83.

1685-1720 Søren Andersen gift med Apolone Pedersdatter. Søren dør 1720. Apolone i 34.

1720-1724 Enken Apolone Pedersdatter driver gården. Gården deles.

1724-1733 a) Søn Olle Sørensen afstår i armod og slet tilstand.

1724-1732 b) Enken Apolone Pedersdatter driver gården. Hun dør i 1734.

1733-1757 Mads Nielsen fra Bÿen overtager gården dør 1757.

1734-1764 Søn Christen Sørensen.

1757-1795 Søn Hans Madsen gift med Anne Kortsdatter 1759. Sognefoged.

1764-1802 Søn Lars Christensen overgår til Engstrupgaard Matr. 17.

1793 Hans Madsens gård udflyttet “Frienhøj” Brandtankstation 1793.

1795-1832 a)Søn Jens Hansen f. 1777 gift med Bente Nilsdatter f. 1777.

1832 Cordt Nielsen, sognefoged i Brøndbyvester gift 1821med datter Ester Jensdatter f. 1797. Han dør 1834. Sælger gården til C.M.

1832-1854 Christen Mortensen fra Vadsby, Sengeløse.

1854-1862 Severin Agerschou.

1862-1867 Adolph Christian Valentin Sandegaard.

1867-1873 Eduard Frydenlund.

1888 Skifteattest Marie Larsen født Madsen – parcel 19a Ole Nielsen til Peder Pedersen 14c.

1893- Jens Søren Jensen.

1899 Arveudlægsskøde Karen Johannes Jensen.

1909 Peder Christoffer Larsen, arveudlæg. I Glostrup sogneråd fra 1917-1925.

1926 Strand-udstykningerne blev foretaget fra gården Frydenhøj fra 1926, med bl.a. Frydenstrands Allé.

1930-1937 Enken Olga Kirstine Martha Larsen f. Jørgensen.

1937 Gården sælges til Statens jordlovsudvalg.

1938-1965 Karl Pedersen og hustru Edith forpagter gården. Almindelig gårddrift med kør og grise indtil 1950.2 børn Max i 1943 og Leif i 1947, Karl dør i 1962 pludseligt og Edith driver gården videre.

1965 Gården udstykkes til Etagebyggeri (Egevolden), børneinstitutioner samt Frydenhøjskolen 1970, Frydenhøjhallen 1974.