Bredstrupgård / Paradisgården

Årstal og oplysninger om fæstere/ejere

1665-1694 Olle Laursen, Audøre (Olluf Lauridsen el. Oluf Lauritsen, Auidøre). Gift med Maren Hansdatter. Begravet (Ole Larsøn) 22.5.1694 i Glostrup, 68 år.

1694-1732 Lars Madsen (Madsøn) fra Hvidovre. Gift med enke Maren Hansdatter. Død 1732, 70 år.

1732-1734 Enken Maren Hansdatter afstår gården til svigersøn.

1734-1764 Lars Pedersen fra Hvidovre, landssoldat, gift med Mette Larsdatter 1734. Død 1764. Fæste 16 rdl.

1764-1793 Peder Larsen, søn af Lars Pedersen, får skøde i 1767. Gift med Abelone Jensdatter. Fæste 10 rdl. Død 1793.

1793 Gården brændte ? Erstatning 1020 rdl ?

1793-1802 Abelone Jensdatter fører gården videre. Død 1806.

1802-1837 Søn Lars Pedersen gift med Anne Pedersdatter. Sælger gård til søn.

1837-(1892?) Søn Peder Larsen i Glostrup sogneråd fra 48-53, 86-88, 52-53 formand.

-1892 Hans Olsen bestyrede gården inden broderen Niels Olsen overtager den. Sognefoged. En datter Maren (?), der blev gift med Jens Peter Jensen, der begynder Mejeri.

1892-1904 Auktionsskøde til Niels Olsen, Hans Olsens broder. 3 sønner Ole Peter f. 1876 – Søren Valdemar f. 1878 – Hans f. 1880

1904 Ostehandler L. H. Nielsen.

1905 Udstykket.

1919 Matr.nr. 6a & 6b til Søren Madsen.

1920 do. —- til Fr. Hansen m. fl.

1924/1926 do. —- til Firmaet Vilh. Zeltner.

1993 Etablering af Andelsboliger på området ud til Byvej, Stavnsbjergvej og Storegade.