Nazisterne på Vestegnen

Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, havde flere afdelinger på Vestegnen. Rødovre-afdelingen var oprettet i juli 1940, og den 10. november samme år blev der åbnet et partikontor på Hvidovrevej.

DNSAP havde også et kontor på Hovedvejen i Glostrup. Herfra foregik bl.a. hvervning af medlemmer til Frikorps Danmark. Også i Hvidovre var der en partiafdeling.

I efteråret 1940 forsøgte lokale nazister at miskreditere Glostrups sognerådsformand, Valdemar Hansen. Han blev, på løbesedler ophængt i byen, beskyldt for at have købt brænde udenom rationeringsbestemmelserne. Anklagen havde dog ikke noget på sig, og sognerådsformanden afgav en redegørelse om sagens forløb, hvorefter den blev afsluttet.

Nazisterne Aage H. Petersen og Torben Arne Vikelsø-Jensen likvideres

I Glostrup boede én af landets fremtrædende nazister, cand. polit. Aage H. Petersen, der var leder af Schalburgkorpsets propagandaafdeling, hvor han stod for agitationen imod modstandsbevægelsens arbejde. Han var redaktør af bladet “Maanedens tilskuer” og kommentator i radioen. Aage Petersen blev skudt den 13. september 1944 på gaden i Glostrup sammen med en anden medarbejder ved et nazistisk tidsskrift, Torben Arne Vikelsø-Jensen. Likvideringen blev foretaget af medlemmer af sabotageorganisationen BOPA.

Gartneriet Tjørnehøj bliver til “Naziborg”

I 1939 købte fabrikant Heinrich Heineke, gartneriet “Tjørnely” ved Søndre Ringvej mellem Brøndbyvester og Glostrup. Tjørnely blev i foråret 1942 sammen med “Lystoftegård” ved Brede indrettet til partiformål i DNSAP. Det nazistiske dagblad “Fædrelandet” omtalte de to ejendomme som en del af “jernringen” rundt om København.

Søndag den 7. juni 1942 blev Tjørnely indviet som partigård for DNSAP’s Vestre og Lejre Syssel, dvs. det østlige Sjælland med undtagelse af København. Et lille hæfte på 8 sider blev udgivet i anledning af indvielsen. Heri har sikkert været gengivet den tale, som partilederen Frits Clausen holdt om de østfrontfrivillige. Talen havde overskriften: “Så indvier jeg denne borg i kampen for det gamle Danmark”. Borgen var altså det nedlagte gartneri på Krogagervej i Brøndbyvester.

Tjørnely blev senere tilholdssted for medlemmer af Schalburgkorpset, der bestod af danskere der arbejdede i den tyske besættelsesmagts tjeneste. Men i 1944, da korpset var blevet opløst, som et af resultaterne af Folkestrejken, blev ejendommen solgt. Køberen var dog “en del af familien”, nemlig entreprenør Bjørnslev, der var en nær ven af den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best.

Lige ved siden af Tjørnely lå topnazisten Ejnar Jørgensens købmandsforretning. Indehaveren var én af de ledende personer i det danske nazistiske parti, DNSAP. Ejnar Jørgensen blev forsøgt likvideret i foråret 1945, men det lykkedes ikke. I stedet blev en ung modstandsmand dræbt.

Link til Modstandsfolk på Vestegnen og Besættelsestiden 1940-1945