Køge Bugt Strandpark

I 1980 blev Køge Bugt Strandpark indviet med pomp og pragt. Køge Bugt Strandpark er et otte kilometer langt menneskeskabt naturområde. Ved at pumpe sand op er kystlinjen på strækningen fra Avedøre Holme til Olsbækken rykket 7-800 meter ud i Køge Bugt, og i stedet er der skabt seks indsøer mellem den gamle kystlinje og den nuværende strandbred.

Det lave vand langs kysten

Strandene langs Køge Bugt før Strandparken var tidligere meget lavvandede. Badegæsterne skulle flere hundrede meter ud, før vandet blev så dybt, at man kunne komme under i bølgerne. Derfor var der mange steder langs kysten bygget lange badebroer, som enten var private eller anlagt i forbindelse med offentlige badeanstalter. Allerede i 1930’erne opstod derfor de første planer om en menneskabt strand syd for København, men bl.a. Besættelsen 1940-45 satte desværre en stopper for mange af planerne.

Planen om en strand

I 1961 blev Danmarks største byplan – Køge Bugtplanen – vedtaget. En byplan, der planlagde anlægget af ti nye byer ned langs Køge Bugt. Brøndby Strand Parkerne var en af disse byer. Med i planen var også tankerne fra 1930’erne om en kunstigt anlagt strand langs Køge Bugt, og i 1973 blev der omsider offentliggjort et detaljeret forslag for, hvordan strandparken ved Køge Bugt skulle se ud.

Stranden anlægges

Starten på anlægsarbejdet gik i august 1977. Uddybningsfartøjer gravede sand ud fra det centrale område, hvor Ishøj og Vallensbæk havne senere blev anlagt. Sandet blev lagt ud som ”fundament” for den kunstige strand. Derefter blev der lagt sandsugere ud i bugten, som hentede materiale op fra havbunden, og gennem flere kilometer lange rør, blev det fordelt ud på anlægsområdet. På trods af perioder med kraftigt regnvejr og isvinter kunne der i gennemsnit anlægges 50 meter strand om dagen, og inddæmningsarbejdet var afsluttet på kun ca. et halvt år.

I alt blev der brugt 4,5 millioner m³ sand og andet materiale til anlægget af Strandparken. For at holde på det oppumpede sand plantede man hårdføre planter som hjelm og marehalm, der bl.a. blev hentet fra Thy. 2,6 mill. hjelme og 200.000 træer og buske gik der til at få de lange sandbunker til at blive til rigtig strand.

Indvielsen i 1980

I sommeren 1979 var arbejdet med anlægget af stranden så langt fremme, at man kunne åbne for publikum, mens den officielle åbning først fandt sted den 8. juni 1980. Daværende statsminister Anker Jørgensen holdt åbningstalen og måtte bagefter en tur i bølgerne efter at have prøvet en tur på vandcykel. Gæsterne kunne glæde sig over den 8 kilometer lange strand, som nu stod til rådighed for hele Storkøbenhavns befolkning. ”Sydkystens riviera”, blev den snart døbt i folkemunde.