Hvidovre Torv

Hvidovre Torv er anlagt i løbet af 1950’erne. Torvet blev anlagt efter at Nørregård, den sidste sammenhængende gård i Hvidovre, blev revet ned. I dag er der ikke meget tilbage af det gamle Hvidovre. Kun gadeforløbet i Hvidovregade, Rytterskolen, kirken samt enkelte huse, der vidner om en tid, hvor Hvidovre var en lille landsby.
Hvidovre Torv blev moderniseret og nyindviet i 2004. Torvet fik ny belægning af natursten og smedejernsgitteret omkring torvet, Hvidovre-gitteret, blev renoveret. Der blev anlagt en vandkunst lavet af Hvidovrekunstneren Svend Hansen i det ene hjørne og en torvecafé med udeservering flyttede ind i det andet hjørne.