Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Sognerådsformænd

1/1-1901 – 31/12-1903
Pedersen, Lauritz Christian
SR’s Større del
Gårdejer

1/1-1904 – 31/3-1909
Hansen, Peter Emil
SR’s Større del
Gårdejer

1/4-1909 – 31/3-1912
Olsen, Peter
Det Radikale Venstre
Jordbruger

1/4-1912 – 31/3-1913
Stricker, Niels Kristian
Det Konservative Folkeparti
Forpagter, sognefoged 1/5-1922 – 31/12-1935

1/4-1913 – 31/3-1915
Pedersen, Lauritz Christian
SR’s Større del
Gårdejer

1/4-1915 – 31/3-1917
Eriksen, Peter Henrik
Det Radikale Venstre
Jordbruger

1/4-1917 – 31/3-1921
Pedersen, Laurits
Det Konservative Folkeparti
Gartner, senere restauratør på ”Frihedskroen”

1/4-1921 – 31/3-1925
Larsen, Carl Peder Poul
Det Radikale Venstre
Gartner

1/4-1925 – juni 1928
Nielsen, Carl August
Socialdemokratiet
Gartner, opr. handelsuddannet

Juni 1928 – 31/3-1929
Jersie, Viggo Valdemar
Socialdemokratiet
Købmand

1/4-1929 – 15/10-1942
Nielsen, Arnold
Socialdemokratiet
Forretningsfører for Formerforbundet

Okt. 1942 – 29/2-1944
Rasmussen, Ludvig (fra 1/5-1943 med støtte fra C men ikke A)
Socialdemokratiet
Gasværksarbejder

1/3-1944 –
Sørensen, Ole Toft
Socialdemokratiet
Cigarsorterer

Sognerådsmedlemmer

Andersen, Ole Peter
• SR:1/1-1901 – 31/12-1906
• SR’s Mindre del
• Gartner

Andreassen, Svend Aage J. P.
• SR: 1/4-1950 –
• Retsforbundet
• Legetøjshandler

Antonsen, Peter August
• Indtrådt som suppleant i SR august 1918 – 31/3-1921
• Socialdemokratiet
• Skomager

Bang-Larsen, Sv. Aa. Chr.
• Indtrådt som suppleant (for Freddy Nielsen) i SR: 1/4-1947 – 31/3-1950
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Maskinarbejder

Bech, Magnus Theodor
• SR: 1/4-1929 – 5/10-1939
• Det Konservative Folkeparti
• Forpagter

Bentzen, Karen M. J.
• SR: 1/6-1943 –
• Socialdemokratiet
• Husmor

Berg, Karl Kristian Johannes
• SR: 1/4-1950 –
• Socialdemokratiet
• Laboratorieassistent

Birktoft, Søren
• SR: 1/4-1937 – 31/3-1943
• Socialdemokratiet
• Folkeskolelærer

Buchwaldt, Edmund
• Indtrådt som suppleant i SR 2/11-1939 – 31/3-1941
• Det Konservative Folkeparti
• Vognmand

Carlsen, Erik Marius
• SR: 1/4-1921 – 17/12-1924
• Socialdemokratiet
• Modelsnedker

Carstensen, Georg Thustrup
• SR: 1/4-1937 – 21/1-1950 (død)
• Socialdemokratiet
• Formand (maskinarbejder)

Egebo, Einar Holm
• SR: 1/4-1950 –
• Retsforbundet
• Civilingeniør

Enselmann, Harry Edvard
• SR: 1/4-1946 – 31/3-1950
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Justermester

Eriksen, Peter Henrik
• SR: 1/4-1913 – 31/3-1917, formand for SR 1/4-1915 – 31/3-1917
• Det radikale Venstre
• Jordbruger

Georgsen, Frederik Lützow
• Indtrådt som suppleant i SR: 5/9-1940 – 31/5-1943
• Det konservative Folkeparti
• Redaktør

Grand, Valdemar F. A. Helmer
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1930
• Socialdemokratiet
• Inkassator, købmand, lagerassistent

Gronemann, Georg Waldemar (Wm)
• SR: 1/4-1921 – 17/12-1924
• Socialdemokratiet
• Målerkontrollør

Gutfelt, Hans Laurids Valdemar
• Indtrådt som suppleant i SR 18/12-1924 – 31/3-1929
• Socialdemokratiet
• Kedelsmed

Gyldenkjær, Holger V.
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1933
• Socialdemokratiet
• Fængselsbetjent

Hansen, Christen
• SR: 1/1-1904 – 31/3-1909
• SR’s Større del
• Gårdejer

Hansen, Hans Peter
• SR: 1/1-1901 – 31/2-1903
• SR’ Større del
• Gårdejer

Hansen, Lorentz
• SR: 1/1-1901 – 31/12-1903
• SR’s Større del
• Gårdejer

Hansen, Ludvig Frederik
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1913
• Det Radikale Venstre
• Gartner

Hansen, Niels Christian
• SR: 1/1-1904 – 31/3-1909
• SR’s Større del
• Gårdejer

Hansen, Niels Peter
• SR: 1/1-1901 – 31/12-1906
• SR’ Mindre del
• Hjulmand

Hansen, Peter Emil
• SR: 1/1-1904 – 31/3-1909 og 1/4-1917 – august 1918 (fraflyttet). Formand 1/1-1904 – 31/3-1909
• SR’s Større del
• Gårdejer

Hansen, Sophus Marius
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1937
• Socialdemokratiet
• Porcelænsbrænder, den første bibliotekar i Hvidovre

Hede, Christian Andersen
• SR: 1/4-1917 – juli 1918 (fraflyttet)
• Socialdemokratiet
• Vognmand

Jensen, Christen
• Indtrådt som suppleant i SR august 1918 – 31/3-1921 og atter medlem 1/4-1925-31/3-1929
• Det Radikale Venstre
• Gartner

Jensen, Hans Christian
• SR: 1/4-1917 – 31/3-1921
• Det Radikale Venstre
• Gårdejer

Jensen, Otto
• SR: 1/4-1921 – 31/3-1929
• Det Radikale Venstre
• Lods

Jersie, Viggo Valdemar
• Indtrådt som suppleant i SR forår 1928 – 31/3-1929, formand for SR juni 1928 – 31/3-1929
• Socialdemokratiet
• Købmand

Kildebo, Christian
• SR: 1/4-1929 – medio 1935 (fraflyttet kommunen)
• Socialdemokratiet
• Møllersvend, købmand

Knudsen, Peder
• SR: 1/1-1901 – 31/3-1907
• SR’s Mindre del
• Maskinist, gartner

Knudsen, Victor Jens Martin
• SR: 1/4-1925 – ?
• Socialdemokratiet
• Bryggeriarbejder

Kudsk, Christian Andersen
• SR: 1/4-1921 – udtrådt 1928
• Socialdemokratiet
• Gartner, senere købmand

Larsen, Carl Peder Poul
• SR: 1913-1917, 1921-1925 og 1929-1933. Formand 1/4-1921 – 31/3-1925
• Det Radikale Venstre
• Gartner

Larsen, Niels P. Christian
• Indtrådt som suppleant i SR ultimo marts 1930 – 31/3-1933 og igen suppleant ultimo februar 1935 – 31/3
1937
• Socialdemokratiet
• Skibsværftsarbejder

Larsen, Svend Aage Chr. Bang
• Indtrådt som suppleant i SR 1/4-1947 –
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Maskinarbejder

Laursen, Axel
• Indtrådt som suppleant i SR 3/4-1941 – 31/3-1942
• Det Konservative Folkeparti
• Cand. Pharm.

Laybourn, Jens Peter
• Indtrådt som suppleant i SR … – 31/3-1917
• Det Radikale Venstre
• Gårdejer

Madsen, Niels
• SR: 1/6-1943 – 31/3-1946
• Det Konservative Folkeparti
• Redaktør af Hvidovre Avis

Mollerup Sørensen, Viggo
• SR: 1/4-1934 – 31/3-1933
• Frisind. Vælgerforening
• Pantelåner

Mortensen, Morten
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1933
• Frisind. Vælgerforening
• Politibetjent

Møller, Jens Achilles Løvenskjold
• Indtrådt som suppleant i SR 1928 – 31/3-1929
• Socialdemokratiet
• Murer

Nielsen, Arnold
• Formand for SR: 1/4-1929 – 15/10-1942 (død)
• Socialdemokratiet
• Forretningsfører for formerforbundet

Nielsen, Carl August
• SR: 1/1-1907 – 31/3-1921 og derefter suppleant december 1924 – 31/3-1929. Formand for SR 1/4-1925 – juni 1928
• Socialdemokratiet
• Gartner, opr. handelsuddannet

Nielsen, Jens G. Freddy
• SR: 1/4-1946 – 31/3-1947 (pga sygdom)
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Folkeskolelærer, musiker

Nielsen, Georg
• SR: 7/11-1942 (efter Arnold Nielsens død) – 31/5-1943
• Socialdemokratiet
• Maskinarbejder

Nielsen, Johannes
• SR: 1/1-1903 – 31/3-1909
• Det Radikale Venstre
• Gårdejer, sognefoged

Nielsen, Jørgen Andreas
• SR: 1/4-1921 – 31/3-1925
• Det konservative Folkeparti
• Gårdejer

Nørgaard, Laurs
• SR: 1/4-1925 – 31/3-1929
• Socialdemokratiet
• Forvalter, opr. landmand

Olsen, Carl Johannes
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1917
• Socialdemokratiet
• Smed

Olsen, Peter
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1913. Formand for SR 1/4-1909 – 31/3-1912.
• Det Radikale Venstre
• Jordbruger

Orsholt, Kristian Viggo
• SR: 1/4-1933 – ultimo januar 1934
• Frisind.Vælgerforening
• Inkassator hos NESA, socialsekretær hos Hvidovre Kommune

Petersen, Anders Christian
• Indtrådt som suppleant i SR august 1918 – 31/3-1921.
• Socialdemokratiet
• Smed

Pedersen, Carl Sofus
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1913
• Tømrer

Pedersen, Christian
• SR: 1/4-1913 – 31/3-1913
• Det Radikale Venstre
• Mælkeforpagter

Petersen, Christiane
• Indtrådt som suppleant i SR (efter A. Laursen) 11/4-1942 – 31/5-1943
• Det Konservative Folkeparti
• Husmoder

Pedersen, Hans Martin
• SR: 1/1-1907 – 31/3-1909
• Det Konservative Folkeparti
• Gartner

Petersen, Holger Kaj
• SR: 1/4-1950 –
• Det Konservative Folkeparti
• Bankbestyrer

Pedersen, Jens Frederik
• SR: 1/4-1921 – 31/3-1925
• Det Konservative Folkeparti
• Gartner

Petersen, Knud
• SR: 1/4-1937 – 22/7-1940 (død)
• Det Konservative Folkeparti
• Murermester

Pedersen, Lauritz Christian
• SR: 1/1-1901 – 31/12-1903 og 1/4-1913 – 31/3-1915. Formand i begge perioder. 1. sognerådsformand i
Hvidovre efter Valbydistriktet var afgivet til København.
• Sognerådets større del
• Gårdejer

Pedersen, Laurits
• SR: 1/4-1913 – 31/3-1921. Formand for SR 1/4-1917 – 31/3-1921
• Det Konservative Folkeparti
• Gartner, senere restauratør på ”Frihedskroen”

Petersen, Niels Martin
• SR: 1/4-1917 – juli 1918 (fraflyttet)
• Socialdemokratiet
• Maskinarbejder

Pedersen, Peter (far til Niels Martin Petersen)
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1913
• Socialdemokratiet
• Husejer (maskinejer)

Pedersen, Peder Søren
• SR: 1/4-1917 – 31/3-1921
• Det Konservative Folkeparti
• Mælkeforpagter

Petersen, Theodor Fr.
• SR: 1/9-1943 – 31/3-1946
• Det Konservative Folkeparti
• Politiassistent

Rasmussen, Jens Anders
• SR: medio oktober 1935 (suppleant for Christian Kildebo) – 31/5-1943
• Socialdemokratiet
• Sporvejsfunktionær

Rasmussen, Ludvig
• SR: 1/4-1925 – 29/2-1944. Formand fra oktober 1942 (Arnold Nielsens død) og fra 1/5-1943 med
konservativ støtte men ikke med den socialdemokratiske gruppes stemmer.
• Socialdemokratiet
• Gasværksarbejder

Rørvig, Mathilde Jensine
• Intrådt som suppleant i SR (efter A. Ulmann) 1/4-1945 – 31/3-1946
• Det Radikale Venstre
• Husmoder

Schrader, Svend Nikolin Voss
• SR: 1/4-1925 – 31/3-1929
• Det Konservative Folkeparti
• Forpagter, sognefoged (Hvidovre Søndre Distrikt 1/4-1937)

Simonsen, Kaj Vilhelm Louv
• SR: 1/4-1950 –
• Det Konservative Folkeparti
• Bankfuldmægtig

Skov, Hans Christian Lauritz
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1947
• Socialdemokratiet
• Malermester, senere inkassator hos NESA, boghandler

Stricker, Niels Kristian
• SR: 1/4-1909 – 31/3-1913. Formand 1/4-1912 – 31/3-1913
• Det Konservative Folkeparti
• Forpagter, sognefoged fra 1/5-1922 – 31/12-1935

Svane, August Peter Frede
• SR: 1/4-1933 – 31/3-1937
• Socialdemokratiet
• Snedkermester

Sørensen, Karl K.
• SR: 1/4-1950 –
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Belysningsarbejder

Sørensen, Christian
• SR: 1/4-1946 –
• Socialdemokratiet
• Støberiarbejder

Sørensen, Marius
• SR: 1/3-1944 – 31/3-1946. Landstingsmedlem 14/4-1947 –
• Socialdemokratiet
• Forretningsfører i Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse

Sørensen, Ole Toft
• SR: 1/4-1937 – . Formand fra 1/3-1944 –
• Socialdemokratiet
• Cigarsorterer

Timm, Viggo Peter Herman Oskar
• SR: 1/4-1929 – 31/3-1937
• Socialdemokratiet
• Pens. Sporvejsfunktionær

Thomas, Robert H.
• Indtrådt som suppleant (for Hans Christian Lauritz Skov) 1/4-1947 –
• Socialdemokratiet
• Cigarsorterer, senere assistent i fagforeningen.

Thomassen, Arthur Bøttcher
• Indtrådt som suppleant (for Georg Thustrup Carstensen) 16/2-1950 – 31/3-1950
• Socialdemokratiet
• Bageribestyrer

Thomsen, Peter Emil
• SR: 1/4-1946 – 31/3-1950
• Danmarks Kommunistiske Parti
• Murer

Ullmann, Arnold
• SR: 1/6-1943 – 8/3-1945 (fraflyttet), (suppleant Jensine Rørvig)
• Det Radikale Venstre
• Overvagtmester ved Fængselsvæsenet

Vannike, Axel Peter Christian
• SR: 1/6-1943 – 31/3-1950
• Det Konservative Folkeparti
• Arkitekt