Brøndbys sognerådsformænd

Se her en liste over Brøndbys sognerådsmedlemmer og formænd i perioden 1873-1971: Brøndbys sognerådsmedlemmer og formænd 1873-1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Peder Jørgensen (- 31/12-1873)
 • Kammerråd Jakob Chr. Nielsen (1/1-1874 – 31/12-1879)
 • Gårdejer Jørgen Olsen (1/1-1874 – 31/12-1879)

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Lars Sørensen (-31/12-1876)
 • Gårdejer Christian Sørensen (-31/12-1876 & 1/1-1889 – 31/12-1894)
 • Gårdejer Jens Olsen (1/1-1877 – 31/12-1882)
 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Ole Nielsen (1/1-1877 – 31/12-1882)
 • Gårdejer og sognerådsformand Hans Christiansen (1/1-1877 – 31/12-1882)
 • Gårdejer Rasmus Siefert (1/1-1880 – 31/12-1885)
 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Niels Olsen (1/1-1880 – 31/12-1885)
 • Gårdejer Hans Christensen (1/1-1880 – 31/12-1885)
 • Sognefoged Lars Nielsen (1/1-1880 – 31/12-1885 & 1/1/-1889 – 31/12-1894)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hans Hansen (1/1-1883 – 31/12-1888)
 • Gårdejer Niels Sørensen (1/1-1883 – 31/12-1888)
 • Gårdejer Rasmus P. Nielsen  (1/1-1883 – 31/12-1888)
 

 

 

 

 

 

 

 • Peder Christensen  (1/1-1883 – 31/12-1888)
 • Gårdejer Cort Jensen (1/1-1886 – 31/12-1891)
 • Sognerådsformand Lars Andersen (1/1-1886 – 31/12-1891)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Anders Nielsen (1/1-1886 – 31/12-1891 & 1/1-1895 – 31/12-1900)
 • Forpagter Anders Sørensen (1/1/-1889 – 31/12-1894)
 • Smedemester Niels Christiansen (20/2-1890 – 31/12-1900)
 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Jørgen Pedersen (1/1-1898 – 31/12-1903)
 • Gårdejer Kort Kortsen (1/1-1898 – 31/12-1903)
 

 

 

 

 

 

 • Jens Christiansen (1/1-1901 – 31/12-1906)
 • Gårdejer Anders Christiansen (1/1-1901 – 31/12-1906)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Jens Andersen (1/1-1901 – 31/12-1906)
 • Gårdejer L. V. Olsen (1/1-1901 – 31/12-1906 & 1/4-1921 – 31/3-1925)
 • Gårdbestyrer Peter Kortsen (1/1-1904 – 31/3-1909)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Murermester Ole Larsen (1/1-1904 – 31/3-1909)
 • Gårdejer Niels Petersen (1/1-1904 – 31/3-1909)
 • Gårdejer Jørgen Larsen (1/1-1904 – 31/3-1909 & 1/4-1917 – 31/3-1925)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Jørgen Petersen (1/1-1907 – 31/3-1909)
 • Vognmand Hans Peter Jensen (1/1-1907 – 31/3-1909 & 1/4-1925 – 22/3-1928)
 • Sognerådsformand H. Petersen Buur (1/1-1907 – 31/3-1913)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer N. C. Andersen (1/1-1907 – 31/3-1913)
 • Forpagter Ole Sørensen (1/1-1907 – 31/3-1913 & 1/4-1921 – 31/3-1925)
 • Gårdejer Chr. Jensen (1/4-1909 – 31/3-1913)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Arbejdsmand Ole Jensen (1/4-1909 – 31/3-1913)
 • Gårdejer Nicolaj Petersen (1/4-1909 – 31/3-1917)
 • Gårdejer Hans Chr. Jensen (1/4-1909 – 31/3-1913)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer, sognerådsformand Chr. Larsen (1/4-1909 – 31/3-1917)
 • Gårdejer J. P. Christensen (1/4-1909 – 31/3-1917)
 • Jens M. Kjeldsen (1/4-1913 – 31/3-1917)
 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer A. C. Andersen (1/4-1913 – 31/3-1917)
 • Købmand Otto H. Mikkelsen (1/4-1913 – 31/3-1921)
 

 

 

 

 

 

 • Søren Sørensen (1/4-1917 – 23/7-1917)
 • Valdemar Larsen (3/8-1917 – 10/5-1918)
 

 

 

 

 

 

 • Plantør J. H. Schelde (1/4-1917 – 31/3-1921)
 • Husejer R. Henrik Hansen (1/4-1917 – 31/3-1921)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer Chr. Olsen (1/4-1917 – 31/3-1921)
 • Sognefoged Niels Peter Hansen (1/4-1917 – 31/3-1925)
 • Tømrer Hans Peter Petersen (1/4-1917 – 31/3-1925)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • S. F. Sauffaus (13/6-1918 – 21/2-1922)
 • Strandfoged Jørgen Olsen (13/6-1918 -31/3-1925)
 • Arbejdsmand P. H. Hemmingsen (1/4-1921 – 31/3-1925)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Snedker Verner Andersen  (1/4-1921 – 4/6-1925)
 • Arbejdsmand Hans Chr. Jørgensen (2/3-1922 – 31/3-1929 & 1/7-1944 – 31/3-1950)
 • Thorvald Hansen (Strøander) (1/4-1925 – 31/3-1929)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Banearbejder Emil Frejvald Hansen (1/4-1925 -31/3-1939)
 • Gårdejer N. Otto Olsen  (1/4-1921 – 31/3-1925)
 • Forpagter Niels P. Christensen (1/4-1925 -31/3-1933)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Holger Galsgård (1/4-1925 – 31/3-1937)
 • Gårdejer, sognerådsformand Hans Pedersen (1/4-1925 – 31/3-1942)
 • Arbejdsmand H. Knud Jensen (16/6-1925 – 31/3-1933)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gårdejer H. M. Hansen (23/3-1928 -31/3-1937)
 • Ludvig E. Hansen (1/4-1929 – 31/3-1933)
 • H. C. Hansen (1/4-1929 -31/3-1933)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • R. Sophus Petersen (1/4-1929 – 31/3-1937)
 • Gårdejer Niels Pedersen (1/4-1929 – 31/3-1937)
 • Gartner Alfred Siefert (1/4-1933 – 31/3-1937)

 

 

 

 

 

 

 

 • Forpagter Edwin Pedersen (1/4-1933 – 31/3-1937)
 • Tømrermester H. O. Sørensen (1/4-1933 – 31/3-1937 & 1/6-1943 – 30/6-1944)
 

 

 

 

 

 

 • Rørlægger Frederik Christensen

(1/4-1933 – 1/2-1944, 1/4-1946 – 31/12-1965. Borgmester 10/11-1965 – 31/12-1965)

 • Værkfører Georg Møller (1/4-1937 – 31/3-1946)