Damgård

Damgårdens historie

Her beskrives som de første optegnelser, at Damgaarden fra 1677 iflg. Krigsjordebogen fra 1718 var Vartov Hospital. Vartov Hospital var en del af en stiftelse i København. En historie som her nærmere må beskrives. Vartov og gårde i Avedøre Landsby tilhørte Kongen undtaget 2 boelsmænd. Kongen gjorde Damgaarden til Vartov Hospital underlagt stiftelsen i København i 1677 – 1788. Selve gården blev derefter udflyttet så ikke længere lå i byens centrum.

De forskellige gårde rundt om i landet var en god indtægtskilde for stiftelsen i København, som betalte for ophold og sengepladser på bl.a. hospitalet i København og andre steder for syge og fattige og gamle mennesker: bolig, varme, lægehjælp og medicin samt for nogle en understøttelse på optil 4o øre om ugen.

En grundigere beskrivelse af dette forløb findes her.

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

1672 Laurs Nielsen Jyde (Død 19/7- 1678) i fæste på Damgaarden til skifte 16.10.1678 .

1678-1696 Mads Nielsen døde 1696. Fra 1679 er gården skilt i 2 – den anden bliver med tiden til Krogholtbjerg.

1696-1706 Michel Poulsen gift med enken Sidtze Kieldsdtr. Som blev fradømt gaarden i 1706.

1706-1749 Hans Olsen døde i 1749. gift med Ellen Pedersdatter ejer af Højgaard.

1749-1767 Morten Andersen + 1767 gift med Maren Rasmusdtr. i 1749.

1767-1780 Jens Olsen døde i 1780 gift med Enken i 1768.

1780-1788 Enken Maren Rasmusdtr. døde i 1802. Gården overgår til Kronen i 1784.

1788-1815 Svigersøn Gl. Lars Pedersen gift med Margrethe Mortensdtr. i 1788 købte Damgaarden d. 5/11 1806, på Aktionsskøde (Kgl.skøde), efter brand for 750 rdl.

1806 Damgården brænder.

1815-1871 Den 22/11 overtager Cort Larsen (Sognefoged) i Glostrup sogneråd fra 42-47 som formand 44-46 Matr. Nr.7a og 7b.

1871-1875 Den 29/6 1871 overtager Peder Pedersen 7a og 7b.

1875-1935 Den 10/6 1875 overtager Ole Peder Rasmussen Damgaarden.

Han er svigersøn til Peder Pedersen. I Glostrup sogneråd fra 83-88.

1935-1953 Den 8/10 1935 udskrives Arveudlægsskøde til Hans Vilh. Rasmussen (Sognefoged fra 1936). Gift 1.12.1916 med Maren Kirstine Christensen (død i 1939) Hans død i 1953.

1957-1961 Ole Rasmussen forpagter gården fra 1953-57. Hans´datter Oline boede længe på Damgården og stod for husholdningen.(død i 1981).

1961-1963 Ejes Damgaarden af Povl Laurberg Hansen. Dyrkning af champignoner i svindestalden og dyrker jorden på østsiden af Byvej. Udlejer resten af bygninger til Avedøre Rideskole fra 1961. Ole og hans kone Randi bor til leje i stuehuset.

1963-1977 Otto Lau ”Avedøre Rideskole” køber Damgaarden i 1963.

1977-1980 Ejes Damgaarden og Avedøre Rideskole af A. Lau, Otto Lau`s kone.

1980-1994 Overtager Marian Lau Damgaarden og Avedøre Rideskole.

1986 Damgården brænder

1994- Nutiden med andelsboligselskab beskrives i afsnittet om Damgården i dag.