Damgården grundejerforening

Af Kaj Nilsson

Fra Damgård til andelsboliger

Damgården i Avedøre Landsby har en lang historie bag sig, som samlingspunkt for mange mennesker, fra gård til rideskole og til andelsbolig. Vi bringer her historien om andelsboligerne i 1994 ca. 322 år efter Damgårdens historie begyndte.

Først en lille forhistorie

Forhistorien begynder allerede i efteråret 1993, hvor et Byggefirma B.88, Byggeadministration annoncerer i Søndags Avisen om tilmelding til køb af en andelsbolig i Avedøre. Det var Damgaarden, som to unge mennesker havde i tankerne, som en god ide, og tilmelding kunne ske ved indbetaling af kr.1.000.

Ansøgningen om byggetilladelse skete til Hvidovre Kommune fra B.88 i Nivå d. 11. august 1992 og igen 26. jan.1993. Men da B.88 skulle købe gården, havde de ingen penge, og sagen blev henlagt.

Palle Hansen og hans mor Aase Hansen, som havde tilmeldt sig projektet, blev indkaldt til et møde på den gamle Skole i Avedøre Landsby, hvor andelsboligforeningen blev stiftet med Palle Hansen som formand.

Der blev efterfølgende afholdt et nyt møde på skolen, hvor styringsgruppen p.g.a. økonomiske betænkeligheder trak sig ud af projektet, som de havde overdraget til et entreprenørfirma i Hillerød v/Hans Mortensen.

Palle Hansen havde da efter det andet møde på skolen i efteråret 1993, som blev afsluttet i stor mistillid, henvendt sig til byggefirmaet Lind & Risør, som viste interesse for projektet.

Lind & Risør`s interesse blev vakt , da der ikke var tale om en gammel gård , men om en nyopført gård efter en brand i 1986. Lind & Risør købte Damgården i l994 og fik byggetilladelse fra Hvidovre Kommune i efteråret den 27 oktober 1994.

Det må lige nævnes, at i de undersøgte ansøgninger til Kommunen fremgår det, som svar på spørgsmål, at der Ikke må parkeres biler på Byvej, men at parkering af biler eller maskiner kun må ske på Damgårdens område.

Godkendelsen

Damgården blev altså i 1994 med Hvidovre Kommunes accept godkendt til byggeri af andelsboliger. Det blev byggefirmaet Lind & Risør, som nu skulle stå for en omfattende renovering af Damgaarden og nybygning af 9 gårdhuse samt 9 boliger på gården, i alt 18 andelsboliger samt et fælleshus på gården i to etager.

Navnet blev AB Damgården og byggeriet blev påbegyndt i december 1994 efter en endelig godkendelse af hele projektet med reviderede haveplaner af 22. november 1994. Byggeriet var da blevet ændret fra 18 andele til 17 andele ”uvist af hvilken grund”. Byggeriet var derfor påbegyndt ved indkaldelsen af den Stiftende generalforsamling for andelsboligforeningen AB Damgården, Storegade 11 og Byvej 16 i Avedøre Landsby i Hvidovre den 6. februar 1995.

Andelsforeningens stiftelse

Foreningen blev stiftet med formand Kaj Nilsson fra Valby og med næstformand Palle Hansen fra Rebæk Søpark samt med Bo Larsen som foreningssekretær.

Der var rejsegilde for alle den 7 april 1995 kl. 13, men indflytningen på Damgården, som skulle være sket i august, blev udskudt til den 29. september 1995, fordi håndværkerne skulle have ferie.

Fire af dem som flyttede ind på gården kom fra parcelhuse og fem fra byen. Der var ældre mennesker med bofælle og enlige i husene samt et par med en datter samt en hund og en kat. På gården var et par med både to børn, to hunde og en kat samt et par unge mennesker og to ældre enlige. Det hele var således et miks af unge og gamle, gifte, og ugifte, samt enlige. En blanding af parcelhuskultur, bykultur og landkultur.

Det var generationsforskelle og erhvervsforskelle samt erfaringsforskelle både i alder og køn og forskelligt vidensgrundlag, som nu skulle forenes i en andelsboligforenings love og regler, medansvar og normer. ”Sådan noget går jo ikke stille for sig.” Kilde: Palle Hansen, AB Damgården 2000