Våbenlagrene i Hvidovre

Under Besættelsen blev der i hele Hvidovre gemt våben både i offentlige bygninger og i private hjem, selv loftet på Hvidovre kirke blev brugt som våbendepot. I foråret 1945 var Hvidovrekompagniet kommet i besiddelse af 2 af flådens kanoner, som blev monteret på lastbiler. Den ene lastbil blev skjult hos Forpagter Hanberg, der var en del af Hvidovrekompagniet. På trods af at han ikke var særlig begejstret for at gemme lastbilen, kom den til at stå i en høstak på Bredsdalsgårdens marker. Dette blev dog ikke kanonens sidste gemmested. Drengene fra det nærliggende Drengehjem Hvidborg havde opdaget den, og da forstanderen tog drengene i at undersøge en skarp granat med en lægtehammer, blev lastbilen flyttet til Holmegårdsskolen, men heller ikke her fik den lov til at stå. Først blev den flyttet til Skelgården og senere igen til Avedøregårdsvej. Kanonvognen blev taget i brug ved befrielsen både ved et opgør i København og Brøndbyøster.