Bombesprængningen på Landlystvej

I april 1945 fandt en bombesprængning sted i Halkjærs Maskinsnedkeri på Landlystvej 42 (klistermærket er sat på modsatte fortov pga. byggeplads på selve adressen). Det var Hvidovrekompagniet, der stod bag sprængningen. Virksomheden arbejdede for værnemagten. D. 15. april 1945 kunne man læse følgende i avisen Social-Demokraten:

Maskinsnedkeri i Hvidovre bombet

Sent i Aftes Indfandt et større Antal Sabotører sig ved Snedkermester Halkjærs Maskinsnedkeri, der ligger paa Landlystvej og Femagervej i Hvidovre.

De holdt Vagtpersonalet op og anbragte derpaa flere Bomber i Montagehallen paa Femagervej samt overhældte 3-4 andre Bygninger med Benzin, som derefter blev sat i Brand.

Bomberne eksploderede kort før Kl. 22, og ved deres Eksplosion skete der en omfattende Skade. Den store Brand, som opstod i Maskinsnedkeriets Bygninger, blev bekæmpet af Falcks Damsø-Station, der fik Hjælp af Københavns Brandvæsen. Ogsaa Snedkeriets Tømmerplads stod i Flammer, og saa godt som alt Tømmeret brændte.

Det lykkedes i Løbet af nogle Timer at faa Ilden under Kontrol, men endnu til Morgen brændte det i Ruinerne.