Bristede centerdrømme

Den oprindelige plan for Avedøre Stationsby indeholdt også et indkøbscenter. På det område ved stationen, hvor der i dag er park, skulle der ligge et center med mange indkøbsmuligheder.
Men pengene slap op undervejs, og derfor blev der ikke bygget et center. Senere stemte stationsbyens beboere om, hvordan de skulle udforme området, og de blev enige om, at der skulle anlægges en romantisk udseende park med bro, sø og en lille bakke.