Avedøres sidste bonde

Resumé

Poul Hansen er den sidste aktive landmand i Avedøre – og hans børn vil ikke være bønder, så når han lægger op, er det slut.

- Læs hele historien herunder

Af Michael Engelbrecht i Vestegnen i 1999 i anledning af 25 året for kommunesammenlægningen.

Vestegnens fotograf Kenn Thomsen var tilstede for to år siden, da den sidste høst på kasernemarken blev bragt i hus. Nu er de 100 tdr land udlagt til græs.

Omkring 6000 år har der været dyrket landbrug i Avedøre, og man skal ikke meget mere end en generation tilbage for at være i det rene Morten Korch-land, med høstpiger, kække karle og brølende køer på marken.

Så man kan roligt påstå, at vi har været vidner til en historisk omvæltning i de sidste årtier, hvor mark efter mark er blevet lagt ud til boligbyggeri, veje og institutioner Så der er i dag kun en aktiv bonde tilbage i Avedøre, nemlig Poul Hansen, der bor i en nybygget villa, placeret i forhaven til gården i Storegade.

Det gamle stuehus og avlsbygningerne er nemlig i dag udlejet til erhverv.

Poul Hansen har ikke mere jord til sin egen gård, men dyrker jorden til Rosmosegården – den stribe der ligger på østsiden af Byvejen.

Indtil for to år siden dyrkede han også de 100 tønder land, der hører til kasernen den såkaldte Avedøre-slette. Men den er nu udlagt som græs. Poul Hansen har indtil nu slået dette græs, så området ikke springer i krat. Men han ved ikke, om kommunen selv vil klare opgaven i fremtiden.

Selvom Poul Hansen er Avedøres – og egnens – sidste bonde, er tilværelsen ikke blevet nemmere.

Han har fuldt at gøre med alverdens forordninger, love og regler, der bl.a. har givet en del hovedbryderier med landbrugspligten. Der er jo ikke længere jord til Poul Hansens egen gård, men så har han til gengæld overtaget pligten på en anden – alt sammen meget indviklet.

Han slås for tiden også med myndighederne om bopælspligten på Bakkegården.

Han har i en årrække forpagtet de ca. 70 hektar til gården, der ligger lige på den anden side af motorvejen i Brøndby Kommune. Men nu forlanges det, at han skal flytte de få hundrede meter fra sit nuværende hus og ind på Bakkegården for at måtte dyrke jorden.

Poul Hansen lægger ikke skjul på, at han er ved at være træt af alt bøvlet, og overvejer at lægge op. Han er da også for længst nået pensionsalderen.

Men han holder ved lidt endnu, for han ved at en epoke slutter med ham. “Mine tre piger har ikke lyst til at gå ind i landbruget, de gør fine karrierer i helt andre brancher”, siger han, “så når jeg holder op er det slut”, konstaterer han.

Poul Hansen er i sig selv levende historie. Han er i bogstaveligste forstand vokset op i Morten Korch land. Han er født på Hakkemosegården, som Korch krakkede med i 1912. “Det var min far der, rev de gamle teglværksovne ned”, fortæller han. Da han siden flyttede til Avedøre, kom indbegrebet af Korch-filmene – nemlig Poul Reichard ofte i byen sammen med sin far, der var kreaturhandler. “Poul Reichard skulle vist have været gift med en af gårdmandsdøtrene”, fortæller Poul Hansen. “Men forholdet gik i stykker, så det blev kun på film, at Reichard blev landmand.”