Modstand og medløbere – coronavenlig udgave. For 7.-9. klasse.

“Modstand og medløbere” For 7.-9. klasse. Coronavenlig udgave

Da rammerne for undervisning som bekendt er noget anderledes og begrænset for tiden, har vi her på Forstadsmuseet heller ikke mulighed for at udbyde vores undervisningsforløb i vante rammer. Men hvor der er vilje, er der en vej! Vi har tilpasset forløbet ”Modstand og medløbere” til den nuværende situation og lavet et forløb skolerne selv kan varetage.
I lærervejledningen er der forslag til forberedende materiale udover teksten ”Vestegnen under besættelsen”. Eleverne præsenteres efterfølgende for en række opgaver om 2. verdenskrig, deres familiehistorie under krigen, kildeopgaver om hændelser i Brøndbyøster under 2. verdenskrig og en ude-øvelse, hvor de skal rundt til de mindesten, der er i Brøndbyøster over faldne frihedskæmpere. God fornøjelse!

Lærervejledning

Forberedende tekst: Vestegnen under besættelsen

Opgave: Hvad ved du om 2. verdenskrig

Kildeopgave: Drabet på Søren Birktoft

Kildeopgave: Købmand og topnazist

Kildeopgave: Tragedien i Brøndbyøster

Ud og gå: Opgave med mindesten

Afslutning