Strandøre Danseestrade

Ved Kystagerparken ligger i dag en bygning som ikke syner af meget. For mange forbipasserende minder den måske mest af alt om et malplaceret forvokset redskabsskur, men bygningen rummer en fantastisk historie om en svunden kultur, der nu vil folde sig ud.

Strandøre Grundejerforening – Fælles om fællesskab

Strandøre Grundejerforening beliggende ved Kystagerparken, blev stiftet i 1919. En lille gruppe af nybagte grundejere havde forsamlet sig på en restaurant i Valby. De havde alle det til fælles, at de havde købt en sommerhusgrund på jorde fra den nedlagte Beringgaard. Nu stiftede de Grundejerforeningen Strandøre, snarest efter med en tinglysning om, at alle ejere af en grund på matriklerne skulle være medlem og dermed betale kontingent. På denne måde sikrede grundejerforeningen sig et stærkt fællesskab når der skulle kæmpes for eller imod forandringer i området.

I mange år fremover var området primært sommerhuse, men efter 2. verdenskrig begyndte en udbygning med parcelhuse som hurtigt tog fart. I dag er der over 500 medlemmer af grundejerforeningen, og marioteten af dem er parcelhusejere.

Fællesskabet manifesteret

I mellemkrigstiden voksede der en stærk fællesskabskultur frem, bl.a. i Grundejerforeningen Strandøre. Man dyrkede fællesskabet, man holdt fester sammen og kom generelt meget sammen ved enhver given lejlighed.

Til den formål blev der i starten af 1930’erne grundlagt en såkaldt danseestrade. En danseestrade var en opbygget forhøjning beregnet til dans.

I Grundejerforeningen Strandøre havde man tænkt funktionelt. Man ville gerne have et hus som kunne rumme den dansekultur, man yndede at dyrke, men samtidig skulle huset kunne opbevare robåde om vinteren, når de blev hevet op af vandet og skulle overvintre på land.

Strandøre Danseestrade blev derfor bygget som et større skur, hvori der kunne opmagasinere diverse genstande vinteren over, og om sommeren kunne bygningens genialiteter får lov at folde sig ud.

Bogstavelig talt: folde sig ud. Alle sider på danseestraden er nemlig designet til, at de kan foldes ud, som en smuk blomst der spreder sine blade ud. Væggene i danseestraden blev dermed forvandlet til gulv: et dansegulv. Taget blev holdt på plads af 4 store solide stopler i hvert hjørne.

Der er en enkelt træ-mur i selve danseestraden, når ydersiderne er foldet ned. Den dannede et serveringsrum, hvorfra der har flydt mad og drikke i uendelige strømme, når danseestraden har været foldet ud til midsommerfester, foreningsfester, fester ved enhver given lejlighed.

 

Danseestraden er i dag den sidste originale danseestrade i hele Danmark.