Smeden Windekilde

For bare 100 år siden og mange år før det, så havde enhver landsby med respekt for sig selv en smed. Det havde Brøndbyøster Landsby selvfølgelig også, i en overgang var der faktisk mere end én smed. En af de smede, som har boet og arbejdet i Brøndbyøster, var Johan Frederik Windekilde.

Smed

Smedens opgaver var mange og varieret i de gamle landsbyer. Først og fremmest fremstillede smeden materialer og genstande af metal, som skulle bruges af landsbyens beboere. Det kunne både være tøndebånd til fremstilling af tønder til f.eks. mad og drikke. Det kunne være vinduesbeslag til vinduer, kistebeslag til opbevaringskister, hestesko til heste, som smeden også fik til opgave at sætte på hestene, og omkring 1920’erne fik de også den fornemme opgave at fremstille adventsstager til jul. Dengang var tandlæge en relativt ny titel, som ikke var så udbredt, så hvis der skulle trækkes tænder ud, var det oftest også smeden, som stod for den opgave.

Johan F. P. Windekilde

30. oktober 1869 blev Johan Ferdinand Peter Windekilde født i Roskilde som søn af Carl Ferdinand Windekilde og hustruen Jacobine, født Culmsee. Da Johan var spæd, flyttede familien til Brøndbyøster, hvor Johans moster var blevet enke og nu drev Høkerforretningen ved kirken alene. I sine unge år kom Johan Windekilde ikke langt væk fra familien, bortset fra en afstikker til København, hvor han blev udlært smedelærling hos Riel og Lindegard, på Kingosgade i København, og en indkaldelse til militæret, hvor han var soldat i slutningen af 1800-tallet. 10. maj 1894 blev han gift med Augusta Dreyer, som han måske har mødt til en familie komsammen, for Augustas mormor, Juliane Rasmussen, var nemlig endnu en moster til Johan Windekilde. Sammen bosatte familien sig i Brøndbyøster, men de var ikke første generation i deres familie, som bosætter sig og markerer sig i landsbyen.

Johan Windekildes oldefar, Jacob Ludvig Culmsee, grundlagde i 1830’erne en papirfabrik ved navn Ludvigshåb i Brøndbyøster. Han fulgte desværre ikke med tiden, så fabrikken gik ikke så godt. Allerede i 1840’erne forsvandt Culmsee fra fabrikken, ingen ved hvorhen. Hans datter, Sofie, blevpå fabrikken og blev gift med en af papirmagersvendene, men ægteskabet endte tragisk og brat, da han faldt i et kar med kogende papirmasse og døde af sine forbrændinger. Nogen år senere giftede Sofie sig med ejeren af høkerforretningen ved kirken i Brøndbyøster, hvortil Johan Windekilde og hans familie flyttede, da Sofie blev enke.

Ved siden af høkerforretningen var også et smedeværksted, som blev Windekildes første smedeværksted i Brøndbyøster. Da kirkegården skulle udvides i starten af 1900-tallet, måtte høkerforretningen og smedeværkstedet desværre vie pladsen. Johan Windekilde bygger derfor et hus, stadig tæt ved kirken, med tilhørende værksted, som familien flyttede ind i år 1909. Herfra arbejdede Johan Windekilde som smed, hvor han hjalp alle folk i landsbyen med deres behov indenfor beslag, hestesko og meget meget mere.

På daværende tidspunkt bestod familien af Johan, hustruen Augusta og børnene Richardt, Theodor og Johanne. Parret havde fået otte børn, men det var kun de tre yngste der blev ældre end fem år. De blev til gengæld også voksne alle tre og flyttede ikke langt væk fra deres barndomsby, Brøndbyøster.

Under 1. verdenskrig blev flere soldater fra sikringsstyrken indlogeret hos lokale i de landsbyerne langs Vestvolden. En af de soldater var kunstmaleren Ove Kunert, han blev indlogeret hos familien Windekilde. Om han og Johan Windekilde har haft nogen lange snakke om livet i militæret, kan man jo kun gisne om, men mon ikke taget Windekildes soldatertid i betragtning. Vi er i dag i besiddelse af et postkort, som Kunert havde skrevet til familien noget tid efter han har boet hos dem, hvori han udtrykte sin taknemmelighed over familiens gæstfrihed.

Da Augusta Windekilde døde i 1946, blev hun begravet på Brøndbyøster Kirkegård, hvor Johan ligeledes blev begravet da han døde fire år senere i 1950. Deres gravsteder kan stadig ses den dag i dag, de ligger begravet mellem Brøndbyøster Kirke og kirkemuren ud til Brøndbyøstervej.