Fra hestestald til genrejst kirke

Vidste du, at Brøndbyøster Kirke stod i ruiner efter svenskekrigen?

Da svenskerne forlod Brøndbyøster, var kirken så ødelagt at kongen foreslog at man nedlagde den. I fællesskab lykkedes det dog bønderne i Brøndbyøster at genrejse deres kirke.

Nedbrudt og underhugget

I 1660, da freden mellem Danmark og Sverige kom, stod bønderne i Brøndbyøster tilbage med en kirke der var fuldkommen ødelagt. Svenskerne havde stjålet alt af værdi i kirken, selv kirkeklokken havde de taget med sig. Desuden havde de brudt kirken ned og taget dele af kirken med tilbage til deres lejr i Brønshøj. Præsten indberettede at kirken ”var afbrudt for oven og for neden og tårnet underhugget”.
Rygtet sagde tilmed at soldaterne havde benyttet kirkerummet som hestestald. Alt i alt var kirken i en sørgelig forfatning.
Eftersom kirken var så slemt tilredt bestemte kongen, at beboerne i Brøndbyøster skulle gå i kirke i Brøndbyvester Kirke. Han foreslog ligefrem, at man helt nedlagde kirken i Brøndbyøster. Dette var beboerne i Brøndbyøster imidlertid ikke interesserede i. De ville have deres egen kirke. I et brev til kongen forklarede de, at de ville sørge for at samle materiale og penge sammen så kirken kunne genrejses.

Kirken genrejses

Der kom til at gå mange år, før indbyggerne i Brøndbyøster igen kunne gå til gudstjeneste i deres egen kirke. Først omkring år 1700 stod den istandsatte kirke helt færdig.
Eftersom svenskerne plyndrede alt af værdi i kirken, findes der i dag ikke særlig meget inventar der er fra før krigen. Dog er prædikestolen stadig den oprindelige fra en gang i 1500-tallet. Den syntes svenskerne åbenbart ikke at de kunne bruge til noget.