Sagnet om Klintekongen

Et sagn fortæller, at Klintekongen på Stevns ville forhindre bygningen af Glostrup Kirke. Han kastede en stor sten mod den halvfærdige kirke, men på grund af den lange afstand ramte han ved siden af på Avedøre Holme. Stenen hed ”Albaarstenen”. Når sagnet lige netop lader stenen ramme ned i Avedøre må det skyldes, at eftertiden undrede sig over, at Avedøre Landsby ikke havde nogen kirke, og det må der være en forklaring på. Eller en lidt anden version: Stenen, der var meget stor, blev hugget i stykker og brugt som vejbelægning på vejen til Glostrup kirke.

Der findes et andet sagn om Avedøre nedskrevet i midten af 1800 tallet. Ifølge den overlevering var Avedøre-boerne værre vikinger end andre danskere. De fortsatte med deres sørøverier lang tid efter, at andre var holdt op. Og som om det ikke var nok, fortæller sagnet, at de også lod sig døbe gang på gang, for at få fingre i dåbsskjorten, som de så solgte bagefter og lod sig døbe igen.