Præsterækken i Avedøre

Reformationen indført i Danmark 1536

Glostup sogn

1 Augustinus Lydicksen, ca. 1570-1582.
2. Simon Jensøn. 1582-1619.
3. Morten Clausen. 1619-1660.
4. Hendrich Gosman. 1660-1669.
5. Ifuer Jochumsen Først. 1669-1673.
6. Ulrich Pedersen Helt. 1673-1714.
7. Jørgen Christiansen Ganzel. 1714-1746.
8. Peder Andreas Aagaard. 1746-1779.
9. Hans Jørgen Birch. 1779-1791.
10.. Christopher Nyrop. 1791-1804.
11. Niels Schouboe 1805-1831
12. Jacob Ludvig Hansen. 1832-1858.
13. Carl Frederik Stub. 1858-1892.
14. Hans Ludvig S. P. Koch. 1892-1893 (1907)

Avedøre bliver en del af Brøndbyvester og -øster sogn 1893

15. Erik Christian Nissen Barfoed (1892)1893-1911
16. Provst Peter Johs. Munch 1912 – 32
17. Ejnar Brasen 1932-1943
18. Christian Henrik Rosenmand 1944-1955

Avedøre bliver en del kun af Brøndbyøster sogn 1955

19. Orla Christiansen 1955-1965

Avedøre bliver et selvstændigt sogn 1965

Vandrekirke 1964
20. Bent Sørensen 1965-1971
21. Niels Kristian Kristensen 1972-1989
22. Paul Christian van der Aa Kühle 1990-

 

Læs om de forskellige præster her