Lagesminde

Lagesminde Brøndby Ny Rideklub, Lagesminde Alle 50, 2660 Brøndby Strand Matr. nr. 17a af Brøndbyvester By, Brøndby Strand

Efter udskiftningen af Brøndbyvesters jord i 1780 opstod en lod, sydøstligst i sognet. Her opførtes – formentlig i 1782 – en gård, der senere fik navnet Lagesminde, efter dens ejer i perioden 1823-1856, strandfoged Henrik Lage. Ejendommen lå i 1800-tallet helt isoleret, og blev brugt til at indkvartere kolerapatienter. Gartner Svend Bruun købte gården i 1914 i fællesskab med flere andre gartnere, og de anlagde en frugtplantage, fortrinsvis med æbler.

Idag huser bygningerne, der er fra frugtplantagens tid, Brøndby Ny Rideklub, og man kan i området langs Strandskolevej stadig se nogle af frugttræerne.