Bækkelund

Gården opstod ved at Tavlegård i Brøndbyvester blev delt engang først i 1800-tallet. Ejeren fik tildelt et stykke jord i Brøndbyvester Sydmark, ned mod Brøndby Strand. Navnet Bækkelund er af nyere dato. Tidligere hed gården Plytsgård, men gartner Bertel Bjerre, der købte ejd. i 1943, omdøbte den til Bækkelund. Navnet kan muligvis stamme fra Rosenåen (bækken), der løb tæt forbi.

En af de nye veje i kvarteret vest for Brøndbyvester Boulevard, Bækkelunden, har navn efter gården, mens de andre vejnavne (Agerlunden, Kildelunden og Englunden) er frit opfundne. I dag er Bækkelund kommunalt ejet og benyttes af én af Ungdomsskolens dagafdelinger