Køge Bugt på Banen

Med Køge Bugt på Banen ville Forstadsmuseet og Greve Museum kvalificere historien om de ofte udskældte byer fra modernismens tid.

Modernismens største byplanlægningsprojekt ligger langs Køge Bugt og havde i 2011 50-års jubilæum. Fra Avedøre i nord til Jersie i syd blev der med Køge Bugt-loven som grundlag planlagt ti nye byer til den voksende storkøbenhavnske befolkning.

Efter 2. Verdenskrig var der stor bolignød i København, og det skulle afhjælpes med nye boliger langs Køge Bugt til ca. 150.000 mennesker. Resultatet blev den største byplan i Danmarks historie med ni nye bysamfund (det tiende i Karlstrup venter stadig på at blive realiseret) bygget op omkring en ny S-bane.

Selvom udgangspunktet var én fælles byplan, udformede de enkelte kommuner dog byerne forskelligt med udgangspunkt i forventede behov og politiske holdninger. Med Køge Bugt på Banen satte Forstadsmuseet og Greve Museum fokus på den nyeste tids kulturhistorie og viste, at Køge Bugt-byerne rummer interessante historier om vores allesammens Danmark.

Links

Kirsten Egholk i Tv Ishøj

Bitten Larsen i Tv Ishøj

Tv Ishøjs eget indslag om Køge Bugt-banen

I foråret 2012 indsamlede Forstadsmuseet materiale om byernes fortid og nutid og afviklede en kulturfestival i weekenden 8. – 10. juni.

I efteråret 2012 udviklede vi den digitale oplevelsesrejse, som formidler byernes historie og opfordrer borgere og besøgende til at gå ud i byerne. Vi serverede nye vinkler på byerne og sammenholdt deres udvikling med det danske velfærdssamfunds historie.

Har du lyst til at fordybe dig yderligere i forstadens historie og byerne langs Køge Bugt, kan du her på siden læse korte beskrivelser af byerne, se korte film fra Avedøre, Brøndby Strand og Vallensbæk, høre en radioudsendelse fra P1 om Avedøre Stationsby eller læse to artikler om forstadens historie fra Politiken skrevet af museumschef Poul Sverrild og Susanne Nielsen.

Artikler

Poul Sverrild – Find forstæderne i kulturarven

Susanne Nielsen – En bomaskine for arbejderklassen

Se en film om Avedøre Stationsby med historiker Serdal Güzel

Se en film om Brøndby Strand