Præstens dagbog 1807 – del 3

Dette er tredje og sidste del af byvandringen om Brøndbys præst Ejler Hammond og hans beretninger om Københavns Bombardement i 1807. Der er tre dele i alt og du kan finde de to andre på kortet her.

Seminarievej ved Brøndbyvester Kirke, 2605 Brøndby

Tiden efter Københavns Bombardement
I dagene efter bombardementet fortsatte Ejler Hammond med at forhandle med englænderne. I alt udleverede bønderne i hans provsti 90 køer og 174 får til de engelske tropper.
Hammond nedfældede i sin dagbog fordelene ved denne aftale, blandt andet at bønderne var sluppet for plyndringer og at de havde fået betaling for alle deres dyr.
Sidste gang Ejler Hammond skrev om den engelske belejring er d. 16. oktober 1807. Her beskrev Hammond at engelske tropper var på vej til deres skibe i Køge Bugt. Nogle af dem overnattede i Brøndbyvester på vejen. Generelt kunne Ejler Hammond godt lide englænderne, han syntes at de var høflige og artige mennesker.
Dog var der nogle af dem som han omtalte som “marodører” altså slyngler – de stjal blandt andet al hans hvidkål på vej til Køge Bugt.

Det totale nederlag
Bombardementet af København tvang Danmark-Norge til at udlevere den danske flåde og alliere sig med Napoleons Frankrig. Adskillige gange i løbet af de næste år måtte den danske hær, og det der var tilbage af flåden, i kamp. Både for at forsvare Danmark og Norges farvande, men også for at hjælpe Napoleon. Tabet af flåden og ødelæggelserne i København var en katastrofe for Danmark. Desuden var udenrigshandlen ødelagt, alle de danske kolonier besat og i 1813 gik staten bankerot.
Da Frankrig i 1814 tabte krigen til England, stod Danmark på tabernes side og måtte indgå en hård fredsaftale. En del af denne fredsaftale gik ud på at afstå Norge til Sverige. Danmarks tid som regional stormagt var definitivt slut, og den danske flåde genvandt aldrig sin størrelse eller position.

Ejler Hammonds videre liv
Ejler Hammond fortsatte sit virke som præst og i 1820 blev han dompræst i Roskilde Domkirke. Han døde i 1822 og ligger begravet på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde. Hans sten står der endnu.