Svenn Eskes forstadsarkitektur 4: Grenhusene

Dette er fjerde stop på cykelturen rundt til arkitekt Svenn Eske Kristensens bygninger i Brøndby og Hvidovre. Der er i alt syv stop på ruten, som du finder på kortet her, men du kan sagtens tage historierne uafhængigt af hinanden.

Grenhusene, 2650 Hvidovre

 

Morsomt utraditionelt byggeri på Arnold Nielsens Boulevard
I 1957-58 skød et helt nyt byggeri op på den bare mark overfor Bredalsparken. Det var Hvidovre almennyttige Boligselskab, der havde hyret arkitekt Svenn Eske Kristensen til at opføre hans seneste beboelse – Grenhusene. Boligselskabet havde et ønske om, at Bredalsparken med sin parkbebyggelse skulle suppleres med haveboliger til de boligsøgende, der ønskede egen have. Grenhusene var på mange måder forud for sin tid, både hvad byggeteknik og udformning angik. Boligerne blev opført af præfabrikerede betonelementer til ydervægge og med lette, flytbare indervægge, og arkitektonisk udmærkede byggeriet sig ved at blive Danmarks første egentlige gårdhavehusbyggeri. Det utraditionelle byggeri blev da også bemærket af omverdenen, og i avisen Social-Demokraten kunne man læse, om et “Morsomt utraditionelt byggeri på Arnold Nielsens Boulevard”, mens Aftenbladet skrev, at det var ”En hel lille by med huse som kviste på grene.” 

Som blade på en gren
Grenhusene fik deres navn fra situationsplanen. Byggeriet blev samlet i 21 blokke, hvor der gennem hver blok løber en adgangssti, der binder husene sammen. Denne pergolaoverdækkede adgangssti tjener som grenen, hvorfra man kommer ind i boligen, som danner ”bladene på grenen”. Beboelseshusene ligger således skiftevis til høje og venstre med lukkede facader – på nær indgangspartiet – ud mod grenen, mens selve boligen er orienteret mod de lukkede gårdhaver på den anden side af husene. I adgangsstien eller grenen er samtlige installationer og ledninger indlagt, hvorfra der med korte stikledninger skaffes forbindelser til husene.

Privatlivets fred
En af Grenhusenes mest markante kendetegn er beskyttelsen af privatlivet. Vinduerne fra husenes bagsider er anbragt så højt, at man kun kan kigge ud ved hjælp af en stige. Der er derfor ingen indblik fra de andre haver eller huse. På den måde blev der skabt et ugeneret og frit familieliv, i en have, der således kan tjene som en slags udestue. Husene består desuden af et velindrettet køkken med el-komfur og termostatstyret ovn, samt et grovkøkken for klatvask, skopudsning etc.; begge steder indrettet med stålvask. Badeværelse med brusebad samt elektrisk vandvarmer til køkken og bad. Soveværelse og mellemgang med skabe. Hvert hus har eget pulterrum med plads til cykler, haveredskaber etc. Projektplanlægningen inkluderede diverse fællesarealer, herunder kedelrum, vaskerum med vaskemaskiner, rum for børneparkering, hobbyrum, værkstedsrum, garager og butikker på hjørnet af Arnolds Nielsens Boulevard og Biblioteksvej.

Inspiration fra Dragørs smalle gyder
Svenn Eskes vision bag byggeriet var at forene enfamiliehusets intime have med etagelejlighedens økonomiske fordel ved fællesanlæg og installation. ”Jeg har anset det for væsentligt at gøre hele bebyggelsen venlig og måske lidt provinsagtig, i dette ords bedste betydning. Jeg skjuler ikke, at de smalle gyder i Dragør i den henseende har inspireret, men adgangsstierne i den nye bebyggelse bliver dog noget bredere. Ringvejen får ingen fortov, for den er kun beregnet til den kørende færdsel”. Den interne ringvej er dog blevet forsynet med fortov.

Grenhusene fremstår i dag stort set uændrede og er en eftertragtet afdeling i Hvidovrebo. Adgangsstierne med de hvidmalede pergolaer giver bebyggelsen et hyggeligt, nærmest landsbyagtigt præg, mens de skiftevis liggende indgangspartier sikrer privatlivets fred.

 

Ved at følge kortet her kommer du rundt til Svenn Eskes andre bygninger i Brøndby og Hvidovre. Næste stop på ruten er Lodderne i Brøndbyvester, se historien her.