Erindringer: En livslang historie i Avedøre

Matr. nr. 31a af Avedøre By, Avedøre

Resumé

I november 2002 fyldte Helge Bakke fra Avedøre 80 år. Fødselsdagen markerede samtidigt at Helge har boet 80 år i huset på Storegade nr. 5 – altså hele sit liv. Helge, der var den yngste i en søskendeflok på 5, var søn af Valdemar, en jord- og betonarbejder, og Johanne, datter af Avedøres gamle smed. Helges forældre døde i henholdsvis 1944 og 1962, og siden da har den ugifte Helge boet alene i huset på Storegade. Det 65 m2 store hus i Storegade 5 blev bygget i 1830 med stråtag og lerklinede vægge. Familien Bagge købte huset i 1916 for ca. 2.600 Kr. med den klausul, at ejerinden kunne blive boende i den lille del ud mod Storegade indtil hun gik bort. Derefter flyttede bedstemor (på mors side) og en morbror ind. Dvs. at de boede 9 mennesker i huset frem til 1933, hvor bedstemoderen døde.

- Læs hele historien herunder

Fra Avedøres Landsbytidene 2002

I slutningen af november har Helge Bagge boet 75 år her i Avedøre Landsby, nærmere bestemt i Storegade nr. 5, og da han i øvrigt er født samme sted og aldrig har haft anden adresser vil den skarpsindige læser kunne regne ud at han samtidig fylder 75 – hurra, hurra for ham.

I øvrigt hævder Helge med et glimt i øjet at han ikke er hjemme på dagen.

Dette skrev Avedøre landsbytidende d.15 november 1997 for 5 år siden så nu må Helge da blive 80 år her i år 2002. Landsbytidende skrev også at Helge kom til verden i 1922.

Den sidste af en søskendeflok på i alt 5. På nær den ældste søster, som gik bort for nogle år siden, lever alle i bedste velgående. Ældste bror er 85 og bor i Brøndbyvester. Der er en søster på 84 i Gilleleje og en bror på 80 her i Hvidovre. Helge er den der p.t. har boet længst tid her i byen skarpt forfulgt af Else Marie Vinther på Stavnsbjergvej,  født i 1921 på Kærgaard i Avedøre.

Helges far, Valdemar Bagge blev født i 1885 helt ude i Brøndbyvester. Han var jord- og betonarbejder og murerarbejdsmand . Ved siden af var han sygekasseopkræver i Avedøre distriktet i 30’erne og rensede kloakker for kommunen her i byen for den nette sum af 10 kr. om året. Han døde af sygdom i 1944.

Helges mor, Johanne Kirstine Petersen kom også til verden i 1885. Hun blev født i den gamle smedje i Storegade nr. 9. Hendes farfar var smeden og hendes far og farbror arbejdede også i smedjen. Hun levede indtil 1962, så Helge har siden den tid boet alene i huset, for som han siger til Deres udsendte dybdeborende medarbejder: “Jeg har jo ikke været gift eller på anden måde straffet”.

Det hvide hus ved kæret

Huset i Storegade 5 blev bygget i 1830 med stråtag og lerklinede vægge. Huset var, da familien Bagge overtog det det i 1916, delt i to dele med to køkkener, og det havde to indgange én i hver ende af nord væggen. De købte huset for ca. 2.600 Kr. med den klausul, at ejerinden kunne blive boende i den lille del ud mod Storegade indtil hun gik bort. Derefter flyttede bedstemor (på mors side) og en morbror ind, som ellers havde boet i den af de 3 lejligheder, der vendte mod Storegade i fattiggården – det vi nu kalder Den gamle Skole. Helges forældre syntes at når de nu havde købt et hus på hele 65 m2, så var det synd for bedstemor og morbror, at de ikke også skulle nyde godt af det. Dvs. at de boede 9 mennesker i huset frem til 1933, hvor bedstemoren døde. Helge fortæller at de to ældste drenge sov på loftet – Brrr det må ha’ været koldt om vinteren.

Huset havde stråtag frem til 1931 hvor det fik det nuværende eternittag i forbindelse med, at høkeren skulle have benzintank ude ved vejen, faktisk i hjørnet af familien Bagges grund. Så købmanden og faderen slog halv skade om det nye tag.
Grunden, der i dag er 808 m² var den gang på ca. 1.900 m², da de også havde stykket op til omkring Byvej (som dengang ikke gik bag om byen men kun til der hvor den mødes med Storegade) og hen bag købmandens grund op til smedens jord. Det er på det stykke at Storegade nr. 3 C-F ligger i dag. Det stykke blev solgt fra omkring 1963-64.

Skole

Helges mor havde sin skolegang i Avedøre Skole, som på den tid var i vores Den Gamle Skole. Senere blev skolen flyttet til det gule hus, der i dag rummer Avedøre IF’s Klubhus (Byvej nr. 58) og der har hans ældre søskende gået. Alle elever var samlet i én klasse og der var kun én lærer, som havde egen lejlighed i skolehuset.

I 1929 hvor Helge startede i skole, flyttede skolen til nye store omgivelser, nemlig det store røde hus der nu rummer Hvidovre amatørscene (Byvej nr. 56). Nu var der to lærere og to lejligheder. Lærer Aggernæs og lærer Aabo. Sidstnævnte var med til at opstarte Avedøre Idrætsforening, og blev senere inspektør på den nuværende Avedøre Skole. Skolegangen blev afsluttet i 1936.

Arbejde og fritid

Derefter fik Helge arbejde på Københavns Fodtøjsfabrik i Valby, hvor han var indtil han fyldte 18 år i 1940. Under krigen arbejdede han på en fabrik der hed Panter Sko på Nørrebro. Han tog turen på cykel, men der var jo mangel på dæk, så det foregik på celluldsdæk (lavet af rayonuld) med daglige punkteringer til følge.

Fra 1950 og 18 år frem arbejdede han som drivhusmaler hos gartner J. P. Frandsen. Der var 16 tønder land under glas, så der var noget at vedligeholde!

Fra 1968 arbejdede han for Glostrup Kommune med vedligeholdelse af banerne på Avedøre Stadion. Avedøre hørte jo som bekendt ind under Glostrup Kommune indtil 1974.

Helge arbejdede på banerne indtil omkring 1981 hvor han måtte holde op pga. problemer med hoften. Det til trods har han sandelig haft sin gang dernede alligevel, for sport i al almindelighed og fodbold i særdeleshed har altid været Helges store interesse.

Gennem årene har han været meget aktiv i Avedøre Idrætsforening – som ungdomstræner i fodbold fra 1941 til op i 50’erne og som bestyrelsesmedlem, formand og kasserer frem til ’68, hvor han begyndte at arbejde på banerne. Han er nu æresmedlem af foreningen og følger stadig holdene under træning og kamp.

Her fra Avedøre landsbytidende og fra bestyrelsen i Landsby-lauget skal lyde et stort tillykke med den trekantede dag, og jeg tror at hele byen kan bakke op omkring dette.