Brøndbyernes Haveby

Kolonihaveforbundet var i 1960’erne på udkig efter arealer tæt på København, hvor der kunne anlægges havebyer.

Vest for Brøndbyvester var der et egnet område og forbundet bad havearkitekten Erik Mygind udarbejde en plan for en haveby. Han lavede en højst utraditionel løsning, hvor haverne blev anlagt i cirkler, der hver blev delt i 24 “lagkagesnit”. Uden om cirklerne var der grønne plæner med plads til boldspil og leg.

Brøndbyernes Haveby fik senere flere afdelinger på vestsiden af Søndre Ringvej. Her flyttede en del kolonihavefolk ind, som var blevet “hjemløse”, efter at haverne i Brøndbyøster blev nedlagt i takt med boligudbygningen dér. Navnet på én af havebyens afdelinger, “Rosen”, tog de med sig.