Børn og biler

I 1960’erne var bilen så udbredt blandt den danske befolkning, at den måtte tænkes ind i planlægningen af det nye boligområder. Man havde, med amerikansk inspiration, et ønske om at separere trafikken, således at blød trafik som gående og cyklister blev adskilt fra hård trafik, bilister. Kombinationen af denne trafiksikre løsning, moderne lejligheder, grønne områder og legepladser gjorde Avedøre Stationsby ideel for børn at vokse op i.