Gymnasiet

Opgaverne og forslag til undervisningsforløb er udarbejdet af en lærergruppe fra Hvidovre, Brøndby og Greve Gymnasium. Opgaveformuleringerne skal ses som inspiration til tværfaglige opgaveformuleringer projekter i gymnasiet mellem matematik, historie og samfundsfag. Hjemmesiden kan også bruges som udgangspunkt for elevernes egne projekter om forstaden; både i forbindelse med den almindelige undervisning og som udgangspunkt for SRP/SSO i 3.g / 2. HF.

Opgaverne lægger op til at arbejde med udvalgte kilder på hjemmesiden. Der er mulighed for at lave både kvalitative og kvantitative analyser af udviklingen af de forskellige forstæder til København i perioden 1950 og frem.

Opgaver til matematik/naturvidenskab

Inspiration til tværfaglige opgaveformuleringer i gymnasiet

Indbyggertal i udvalgte områder i Køge Bugt-området 1925-2010

Opgave til samling af grafer over indbyggertallet i udvalgte områder i Køge Bugt regionen 1925-2010

Befolkningsudvikling i Køge Bugt regionen – opgaver i procentregning og indekstal

Modeller af befolkningsudvikling – teori og opgaver med udgangspunkt i udvalgte områder i Køge Bugt regionen

Spil – Køge Bugt Villaby (regnearksmodel til spillet)

Historisk befolkningsudvikling kommuner – rådata

Det gode liv ved havet

Befolkningstæthed i kommuner i Køge Bugt regionen

Kildebrønde – logistisk befolkningsmodel

Køge Bugt – Havet ved Københavns sydvestlige forstæder i et naturvidenskabeligt perspektiv

Opgaver til historie / samfundsfag

Forløbsplan til Forstaden

Opgaveforslag 1

Livet i forstaden før og nu

Velfærdsstaten i forstaden – en komparativ kvarteranalyse.

Byplanlægning

Drømmen om den perfekte bolig i forstaden

Opgaveforslag 2

Den historiske udvikling af ”min by”

Fortællingen om ”min by”

Oplevet byudvikling

Mellem ideal og virkelighed

Fotomaraton

Nutiden

Udvikling af byen

Ud i marken

Befolkningsudvikling i Køge Bugtområdet (fordelt på sogn – 1950-2006)

Velfærdsudvikling

Kildekritik

Lærervejledning

Velkommen til forstaden. Undervisningsmaterialet er udviklet af Forstadsmuseet og Greve Museum i 2013 til brug på gymnasialt niveau. At arbejde med forstæderne langs Køge Bugt giver et godt udgangspunkt for at undervise i velfærdssamfundets historie og nutid, og hvad deraf følger af demokratisering, lokal identitetsdannelse, teknologiudvikling, national sammenhængskraft, ændringer i landskabet med videre. Helt kort sagt kan materialet være med til at belyse spørgsmålet ”Hvorfor bor vi, som vi gør?”.

Materialet fungerer både som en kildesamling, hvortil du som lærer kan sammensætte dine egne opgaver og forløb eller du kan bruge de opgaver og forløb, som ligger på siden og som er udarbejdet af en lærergruppe fra Hvidovre, Brøndby og Greve gymnasier og de to museer.