Foreninger og Selskaber

Den lokale historie er i centrum for arbejdet i de to lokalhistoriske foreninger, vi har i Brøndby og Hvidovre, og som arbejder sammen med Forstadsmuseet.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab blev stiftet i 1979 som støtteselskab for Hvidovre Lokalarkiv, og har bl.a. til formål at virke for udbredelse af kendskabet til lokalhistorien i Hvidovre Kommune, som omfatter Avedøre og Hvidovre byområder. Som medlem modtager man fire gange årligt et trykt eksemplar af bladet Hvidovre Lokalhistorie, som udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Derudover bliver man inviteret til en række foredrag og arrangementer sammen med andre historieinteresserede, og ikke mindst er man med til at sikre de historiske samliger, der findes i Hvidovre.

Besøg Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs hjemmeside

Eller gå på opdagelse i selskabets online version af medlemsbladene fra 1983 til i dag.

Lokalhistorisk Forening for Brøndby

Lokalhistorisk forening for Brøndby blev stiftet i Brøndby Strand i december 2001 i forsøget på at bevare en gammel smedje. Senere har foreningen udviklet sig til en bredt fungerende lokalhistorisk forening. I 2018 blev foreningens virkefelt udvidet til at omfatte hele Brøndby.

Foreningen arrangerer også møder om Lokalhistoriske emner og udflugter til museer, lokalarkiver, udstillinger mm.

Læs mere om Lokalhistorisk Forening for Brøndby

Rytterskolen
Rytterskolen